Language of document :

Acțiune introdusă la 18 martie 2010 - Capidis/Comisia

(Cauza F-18/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Georges Capidis (Zellik, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se aplică reclamantului sancțiunea disciplinară a retrogradării cu un grad

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei prin care se aplică reclamantului sancțiunea disciplinară a retrogradării cu un grad prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (f) din anexa IX la statut;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________