Language of document :

Tožba, vložena 18. marca 2010 - Capidis proti Komisiji

(Zadeva F-18/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: M. Georges Capidis (Zellik, Belgija) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je tožeči stranki izrečen disciplinski ukrep razvrstitve v nižji naziv.

Predloga tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je tožeči stranki izrečen disciplinski ukrep razvrstitve v nižji naziv, določen v členu 9(1)(f) Priloge IX h Kadrovskim predpisom.

Naložitev plačila stroškov Evropski komisiji.

____________