Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka tribunal du travail de Liège (Belgia) on esittänyt 26.11.2020 – VT v. Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(asia C-641/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VT

Vastaaja: Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

Ennakkoratkaisukysymykset

”Kun jäsenvaltio päättää direktiivin 2011/951 11 artiklan mukaisesti peruuttaa pakolaisen pakolaisaseman ja sen jälkeen hänen oleskelulupansa ja määrätä hänet poistumaan maasta, onko jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi 16.12.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY2 7 ja 13 artiklaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti luettuna, tulkittava siten, että niiden mukaan asianomaisella henkilöllä säilyy väliaikainen oleskeluoikeus sekä sosiaaliset oikeudet sinä aikana, jolloin oleskeluoikeuden päättymisestä ja palauttamisesta koskevasta päätöksestä tehty valitus on tutkittavana?”

____________

1 Vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU (EUVL 2011, L 337, s. 9).

2 EUVL 2008, L 348, s. 98.