Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal du travail de Liège (Belgija) 26. novembra 2020 – VT/Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

(Zadeva C-641/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka : VT

Tožena stranka : Centre public d'action sociale de Líège (CPAS)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 7 in 13 Direktive 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav1 v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da če se država članica odloči beguncu odvzeti njegov status na podlagi člena 11 Direktive 2011/952 ter mu nato odvzeti pravico do prebivanja in mu odrediti vrnitev, zadevna oseba med odločanjem o pravnem sredstvu, ki ga je vložila zoper odločbo o odvzemu pravice do prebivanja in vrnitvi, ohrani začasno pravico do prebivanja in svoje socialne pravice?

____________

1     UL 2008, L 348, str. 98.

2     Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L 337, str. 9).