Language of document :

2020 m. gruodžio 1 d. Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XG / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Byla C-647/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: XG

Kita administracinio proceso šalis: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudicinis klausimas

Ar kapitalo prieaugiui dėl nekilnojamojo turto sandorio, kurį sudaro Europos Sąjungoje nuolat negyvenančios Portugalijos pilietės įgyto nekilnojamojo turto pardavimas, gali būti taikoma diskriminacinio (t. y. didesnio) apmokestinimo tvarka, palyginti su apmokestinimu, taikomu nuolatiniams gyventojams, kuriems 50 % sumažinamas kapitalo prieaugis, pagal SESV 65 straipsnio 1 dalies a punktą sudarantis pajamų mokesčio bazę?

____________