Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Westminster Magistrates’ Court (Spojené kráľovstvo) 1. decembra 2020 – Oblastná prokuratúra Svištov/PI

(vec C-648/20)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Westminster Magistrates’ Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Oblastná prokuratúra Svištov

Žalovaný: PI

Prejudiciálna otázka

Ak sa žiada o odovzdanie požadovanej osoby na účely trestného stíhania a rozhodnutie o vydaní príslušného vnútroštátneho zatykača a rozhodnutie o vydaní európskeho zatykača vydá pred odovzdaním prokurátor bez akejkoľvek účasti súdu, je požadovanej osobe poskytnutá dvojúrovňová ochrana predpokladaná Súdnym dvorom vo veci Bob-Dogi, C-241/151 , ak:

a.    účinok vnútroštátneho zatykača je obmedzený na zadržanie fyzickej osoby najviac na 72 hodín, aby bola predvedená pred súd; a

b.    po odovzdaní závisí výlučne od rozhodnutia súdu, či na základe všetkých okolností veci rozhodne o prepustení alebo pokračovaní väzby?

____________

1 Rozsudok z 1. júna 2016 (ECLI:EU:C:2016:385).