Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. novembrī iesniedza Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Itālija) – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Lieta C-642/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Pamatlietas puses

Prasītājs: Caruter s.r.l.

Atbildētāji: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24 1 (2014. gada 26. februāris) 63. pants attiecībā uz paļaušanos uz citu subjektu spējām kopā ar brīvības veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības principiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 49. un 56. pantā, pieļauj Itālijas valsts tiesiskā regulējuma par “atlases kritērijiem un neatbilstību novēršanu”, kas precizēti 2016. gada 18. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 50 par Publisko iepirkumu kodeksu 83. panta 8. punkta priekšpēdējā teikumā, piemērošanu tādā nozīmē, ka gadījumā, ja ir paredzēta paļaušanās uz citu subjektu spējām (saskaņā ar 2016. gada 18. aprīļa Likumdošanas dekrēta Nr. 50 par Publisko iepirkumu kodeksu 89. pantu), galvenajam uzņēmumam katrā ziņā ir jāatbilst prasībām un ir jāsniedz lielākā daļa pakalpojumu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24 (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV 2014, L 94, 65.lpp.).