Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italija) 27. novembra 2020 – Caruter s.r.l./S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(Zadeva C-642/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Caruter s.r.l.

Tožene stranke: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 63 Direktive 2014/24/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014, ki določa uporabo zmogljivosti drugih subjektov, skupaj z načelom svobode ustanavljanja in načelom svobode opravljanja storitev iz členov 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), nasprotuje uporabi italijanske nacionalne zakonodaje na področju „meril za izbiro in postopka s pozivom k dopolnitvi predloženih dokumentov“, kot izhaja iz besedila predzadnjega stavka člena 83(8) zakonske uredbe št. 50 z dne 18. aprila 2016 o codice dei contratti pubblici (zakonik o javnem naročanju), ki v primeru uporabe instituta zmogljivosti drugih subjektov (ki je določen v členu 89 zakonske uredbe št. 50 z dne 18. aprila 2016 o zakoniku o javnem naročanju) v vsakem primeru od vodilnega podjetja zahteva, da izpolnjuje pogoje in opravi večino storitev?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28. 3. 2014, str. 65).