Language of document :

2020 m. gruodžio 1 d. Ispanijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo sujungtose bylose T-515/13 RENV ir T-719/13 RENV Ispanijos Karalystė ir kt. / Europos Komisija

(Byla C-649/20 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama S. Centeno Huerta ir S. Jiménez García

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą Ispanijos Karalystė ir kt. / Komisija, priimtą sujungtose bylose T-515/13 RENV ir T-719/13 RENV, EU:T:2020:434.

Panaikinti 2013 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimą 2014/200/ES dėl valstybės pagalbos SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) kurią suteikė Ispanija tam tikriems finansinės nuomos susitarimams taikoma apmokestinimo sistema, taip pat vadinama Ispanijos mokestinės nuomos sistema1 .

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrasis Teismas pažeidė Chartijos 47 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į SESV 256 straipsnį, nes nepateikė atrankumo, kaip jis suprantamas pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, ir susigrąžinimo principų analizės motyvų.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, aiškindamas SESV 107 straipsnio 1 dalį dėl priemonės atrankumo.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, aiškindamas ir taikydamas teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principus, kai vykdė valstybės pagalbos kontrolę pagal SESV 108 straipsnį taikydamas analizės metodą, dėl kurio abiejų principų turinys neteko prasmės.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, aiškindamas ir taikydamas susigrąžinimui taikomus principus.

____________

1 OL L 144, 2014, p. 1.