Language of document :

Acțiune introdusă la 28 iulie 2020 – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics și Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisia

(Cauza T-480/20)

Limba în care a fost introdusă acțiunea: engleza

Părțile

Reclamante: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Sukhna, Egipt), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Sukhna) (reprezentanți: B. Servais și V. Crochet, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/776 al Comisiei din 12 iunie 2020 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și din Egipt și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/492 al Comisiei de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite materiale țesute și/sau cusute din fibre de sticlă originare din Republica Populară Chineză și din Egipt1 , în măsura în care le privește pe reclamante;

obligarea Comisiei și a oricărui intervenient care ar fi admis în susținerea concluziilor Comisiei la plata cheltuielilor de judecată în prezenta acțiune.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă șase motive.

Primul motiv, prin care se invocă faptul că metodologia Comisiei de calcul a marjei de subvenție a reclamantelor încalcă articolul 1 alineatul (1), articolul 5 prima teză, articolul 6, articolul 12 alineatul (1) litera (c) și articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene2 .

Al doilea motiv, prin care se invocă faptul că decizia Comisiei de instituire a măsurilor compensatorii pentru contribuțiile financiare acordate de organismele publice chineze încalcă articolul 2 literele (a) și (b), articolul 3 alineatul (1) litera (a) și articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1037.

Al treilea motiv, prin care se invocă faptul că decizia Comisiei referitoare la furnizarea de terenuri lui Jushi încalcă dreptul la apărare al reclamantelor și articolul 30, precum și articolul 3 alineatul (2), articolul 5 și articolul 6 litera (d) din Regulamentul (UE) 2016/1037.

Al patrulea motiv, prin care se invocă faptul că decizia Comisiei de instituire a măsurilor compensatorii pentru schema de reducere tarifară la import pentru materialele importate utilizate de Jushi încalcă articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii), articolul 3 alineatul (2) și articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/1037.

Al cincilea motiv, prin care se invocă faptul că decizia Comisiei de instituire a măsurilor compensatorii pentru tratamentul fiscal al pierderilor din diferențele de curs valutar încalcă articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/1037.

Al șaselea motiv, prin care se invocă faptul că metodologia Comisiei de stabilire a marjelor de subcotare în cazul reclamantelor încalcă articolul 1 alineatul (1), articolul 2 litera (d) și articolul 8 alineatele (1), (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2016/1037.

____________

1 JO 2020, L 189, p. 1.

2 Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) (JO 2016, L 176, p.55).