Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.3.2023 – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics ja Jushi Egypt for Fiberglass Industry v. komissio

(asia T-480/20)1

(Tuet – Kiinasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/776 – Lopullinen tasoitustulli – Tuen määrän laskeminen – Se, voidaanko tuen katsoa olevan peräisin joltain taholta – Puolustautumisoikeudet – Ilmeinen arviointivirhe – Tuontitullien palautusjärjestelmä – Valuuttakurssitappioiden verokohtelu – Hinnan alittavuuden marginaalin laskeminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Soukhna, Egypti) ja Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Soukhna) (edustajat: asianajajat B. Servais ja V. Crochet)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Kienapfel, G. Luengo ja P. Němečková)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Tech Fab Europe eV (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Ruessmann ja J. Beckts)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajat vaativat SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Egyptistä peräisin olevien tiettyjen silmukka- ja/tai ristikudokseksi kudottujen lasikuitukankaiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/492 muuttamisesta 12.6.2020 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/776 (EUVL 2020, L 189, s. 1) siltä osin kuin se koskee kantajia.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE ja Jushi Egypt for Fiberglass Fabrics Industry SAE vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tech Fab Europe eV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 304, 14.9.2020.