Language of document :

A Törvényszék 2023. március 1-jei ítélete – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics és Jushi Egypt for Fiberglass Industry kontra Bizottság

(T-480/20. sz. ügy)1

(„Támogatások – Kínából és Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatala – (EU) 2020/776 végrehajtási rendelet – Végleges kiegyenlítő vám – A támogatás összegének kiszámítása – A támogatás betudhatósága – Védelemhez való jog – Nyilvánvaló értékelési hiba – A behozatali vámok visszatérítésének rendszere – Átváltási veszteségek adóügyi kezelése – Az alákínálási különbözet kiszámítása”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Soukhna, Egyiptom), Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Soukhna) (képviselők: B. Servais és V. Crochet ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Kienapfel, G. Luengo és P. Němečková meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Tech-Fab Europe eV (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Ruessmann és J. Beck ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló keresetükkel a felperesek a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vámok kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból és az Egyiptomból származó egyes szőtt és/vagy tűzött üvegrost szövetek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló (EU) 2020/492 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2020. június 12-i (EU) 2020/776 bizottsági végrehajtási rendeletnek (HL 2020. L 189., 1. o.) az őket érintő részében történő megsemmisítését kérik.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE és a Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE saját költségein felül viseli az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

A Tech-Fab Europe eV maga viseli saját költségeit.

____________

1     HL C 304., 2020.09.14.