Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2023 – Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics in Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Komisija

(Zadeva T-480/20)1

(Subvencije – Uvoz nekaterih tkanih ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom s Kitajske in Egipta – Izvedbena uredba (EU) 2020/776 – Dokončna izravnalna dajatev – Izračun zneska subvencije – Pripisljivost subvencije – Pravica do obrambe – Očitna napaka pri presoji – Shema za povračilo uvoznih dajatev – Davčna obravnava izgube iz tečajnih razlik – Izračun stopnje nelojalnega nižanja prodajnih cen)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (Ain Soukhna, Egipt) in Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (Ain Soukhna) (zastopnika: B. Servais in V. Crochet, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: P. Kienapfel, G. Luengo in P. Němečková, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Tech-Fab Europe eV (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Ruessmann in J. Beck, odvetnika)

Predmet

Tožeči stranki s tožbo na podlagi člena 263 PDEU predlagata razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/776 z dne 12. junija 2020 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/492 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta (UL 2020, L 189, str. 1), v delu, v katerem se nanaša nanju.

Izrek

Tožba se zavrne.

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE in Jushi Egypt for Fiberglass Fabrics Industry SAE poleg svojih stroškov nosita stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Tech-Fab Europe eV nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 304, 14.9.2020.