Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. septembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d'appel de Versailles - Francija) – Groupe Steria SCA proti Ministère des finances et des comptes publics

(Zadeva C-386/14)1

(Predhodno odločanje – Davčna zakonodaja – Svoboda ustanavljanja – Direktiva 90/435/EGS – Člen 4(2) – Čezmejna razdelitev dividend – Davek od dohodkov pravnih oseb – Obdavčenje skupin (francoska ‚intégration fiscale‘) – Oprostitev od obdavčenja dividend, ki so jih izplačale hčerinske družbe, ki so del povezane davčne skupine – Pogoj rezidentstva – Dividende, ki so jih izplačale hčerinske družbe nerezidentke – Stroški in izdatki v zvezi z deleži, ki jih ni mogoče odbiti)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Groupe Steria SCA

Tožena stranka: Ministère des finances et des comptes publics

Izrek

Člen 49 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi davčnih povezav države članice, v skladu s katero matična družba, ki je vključena v povezano skupino, lahko uveljavlja nevtralizacijo ponovne vključitve deleža stroškov in izdatkov, ki je pavšalno določen na 5 % čistega zneska dividend, ki jih prejme od družb rezidentk, vključenih v povezano skupino, medtem ko se ji taka nevtralizacija na podlagi te zakonodaje ne prizna za dividende, ki ji jih izplačajo hčerinske družbe s sedežem v drugi državi članici, ki bi bile, če bi bile rezidentke, do tega objektivno upravičene, če bi tako izbrale.

____________

1 UL C 372, 20.10.2014.