Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 septembrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania) - Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, fostă John O. Butler GmbH

(Cauza C-308/11)

[Directiva 2001/83/CE - Medicamente de uz uman - Articolul 1 punctul 2 litera (b) - Noțiunea "medicament după criteriul funcției" - Definiția noțiunii "acțiune farmacologică"]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Pârâtă: Sunstar Deutschland GmbH, fostă John O. Butler GmbH

Obiectul

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Interpretarea articolului 1 punctul 2 litera (b) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 (JO L 136, p. 34, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 116) - Calificarea unui produs drept medicament - Apă de gură cu clorhexidină în proporție de 0,12 % - Noțiunea "acțiune farmacologică"

Dispozitivul

Articolul 1 punctul 2 litera (b) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004, trebuie interpretat în sensul că pentru definirea noțiunii "acțiune farmacologică" în sensul acestei dispoziții este posibil să se țină seama de definiția dată acestei noțiuni în documentul de orientare elaborat în comun de serviciile Comisiei și de autoritățile competente ale statelor membre referitor la delimitarea dintre Directiva 76/768 privind produsele cosmetice și Directiva 2001/83 privind medicamentele.

Articolul 1 punctul 2 litera (b) din Directiva 2001/83, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/27, trebuie interpretat în sensul că, pentru a se putea considera că o substanță exercită o "acțiune farmacologică" în sensul acestei dispoziții, nu este necesar să se producă o interacțiune între moleculele din care este alcătuită și o componentă celulară din corpul utilizatorului, putând fi suficientă o interacțiune între substanța menționată și orice componentă celulară prezentă în corpul utilizatorului.

____________

1 - JO C 282, 24.9.2011.