Language of document :

Breithiúnas na Cúirte (an Chúirt iomlán) an 16 Feabhra 2022 – Poblacht na Polainne v Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh

(Cás C157/21) 1

(Caingean le haghaidh neamhniú – Rialacháin (AE, Euratom) 2020/2092 – Córas ginearálta coinníollachta chun buiséad an Aontais Eorpaigh a chosaint – Cosaint bhuiséad an Aontais i gcás sáruithe ar phrionsabail an smachta reachta i mBallstát – Bunús dlí – Airteagal 322(1)(a) CFAE – Airteagal 311 CFAE – Airteagal 312 CFAE – Imchéimniú líomhnaithe ar Airteagal 7 CAE agus ar Airteagal 269 CFAE - Sáruithe líomhnaithe ar Airteagail 4(1), 5(2) agus 13(2) CAE, ar an dara mír d'Airteagal 296 CFAE, ar Phrótacal (Uimh. 2) maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur i bhfeidhm agus ar phrionsabail na tabhartha, na deimhneachta dlíthiúla, na comhréireachta agus chomhionannas na mBallstát i bhfianaise na gConarthaí – Líomhain mí-úsáid cumhachta)

Teanga an cháis: an Pholainnis

Páirtithe

Iarratasóir: Poblacht na Polainne (ionadaithe: B. Majczyna agus S. Żyrek, i gcáil gníomhairí)

Idiragraí chun tacú leis an iarratasóir: An Ungáir (ionadaithe: M. Z. Fehér agus M. M. Tátrai, i gcáil gníomhairí)

Cosantóirí: Parlaimint na hEorpa (ionadaithe: R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein, T. Lukácsi agus A. Pospíšilová Padowska, i gcáil gníomhairí), Comhairle an Aontais Eorpaigh (ionadaithe: A. de Gregorio Merino, E. Rebasti, A. Tamás agus A. SikoraKalėda, i gcáil gníomhairí)

Idiragraithe chun tacú leis na cosantóirí: Ríocht na Beilge (ionadaithe: M. Jacobs, C. Pochet agus L. Van den Broeck, i gcáil gníomhairí), Ríocht na Danmhairge (ionadaithe: M. Søndahl Wolff agus J. NymannLindegren ar dtús, agus ag M. Søndahl Wolff agus V. Pasternak Jørgensen ina dhiaidh sin, i gcáil gníomhairí), Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (ionadaithe: J. Möller agus R. Kanitz, i gcáil gníomhairí), Éire (ionadaithe: M. Browne, J. Quaney agus A. Joyce, i gcáil gníomhairí, le cúnamh ó D. Fennelly, abhcóide), Ríocht na Spáinne (ionadaithe: J. Rodríguez de la Rúa Puig agus S. Centeno Huerta ar dtús, agus ag J. Rodríguez de la Rúa Puig agus A. Gavela Llopis ina dhiaidh sin, i gcáil gníomhairí), Poblacht na Fraince (ionadaithe: A.L. Desjonquères, A.C. Drouant agus E. Leclerc, i gcáil gníomhairí), Ard-Diúcacht Lucsamburg (ionadaithe: A. Germeaux agus T. Uri ar dtús, agus ag A. Germeaux ina dhiaidh sin, i gcáil gníomhairí), Ríocht na hIsiltíre (ionadaithe: M. K. Bulterman agus J. Langer, i gcáil gníomhairí), Poblacht na Fionlainne (ionadaithe: H. Leppo agus S. Hartikainen, i gcáil gníomhairí), Ríocht na Sualainne (ionadaithe: O. Simonsson, J. Lundberg, C. MeyerSeitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder agus R. Shahsavan Eriksson, i gcáil gníomhairí), an Coimisiún Eorpach (ionadaithe: D. Calleja Crespo, J.P. Keppenne, J. Baquero Cruz agus K. Herrmann, i gcáil gníomhairí)

An chuid oibríochtúil

1.Déantar an t-achomharc a dhíbhe.

2.Ordaítear do Phoblacht na Polainne, chomh maith lena costais féin, na costais arna dtabhú ag Parlaimint na hEorpa agus ag Comhairle an Aontais Eorpaigh a iompar.

3.Is ar Ríocht na Beilge, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Éire, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Ard-Diúcacht Lucsamburg, an Ungáir, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne agus an Coimisiún Eorpach a gcostais féin a iompar.

____________

1 IO C 138, an 19.04.2021