Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. listopadu 2014 – Carlo De Nicola v. EIB

(Věc F-55/08)1

„Veřejná služba – Vrácení věci Soudu pro zrušení rozsudku – Zaměstnanci EIB – Hodnocení – Protiprávnost rozhodnutí odvolacího výboru – Nevydání rozhodnutí ve věci samé ohledně návrhu na náhradu škody“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: G. Nuvoli a F. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokátem)

Předmět věci

Zaprvé částečné zrušení rozhodnutí odvolacího výboru týkajícího se hodnocení žalobce za rok 2006 a zadruhé určení, že se žalobce stal obětí psychického obtěžování, a uložení povinnosti žalované, aby ukončila obtěžování a nahradila nemajetkovou a majetkovou újmu

Výrok rozsudku

Rozhodnutí odvolacího výboru Evropské investiční banky ze dne 14. prosince 2007 se zrušuje.

Není namístě rozhodovat o návrhovém žádání znějícím na zrušení rozhodnutí ze dne 13. července 2007 týkajícího se nepovýšení žalobce, o návrhovém žádání znějícím na zrušení hodnotícího posudku za rok 2006 a o návrhovém žádání znějícím na náhradu tvrzené újmy vzniklé v důsledku psychického obtěžování.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská investiční banka ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené C. De Nicolou ve věcech F-55/08, T-37/10 P a F-55/08 RENV.

____________

1 Úř. věst. C 209, 15.8.2008, s. 73.