Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 11. studenog 2014. – Carlo De Nicola protiv EIB-a

(Predmet F-55/08 RENV)1

(Javna služba – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Osoblje EIB-a – Ocjenjivanje – Nezakonitost odluke Odbora za žalbe – Obustava postupka o zahtjevu za naknadu štete)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Carlo De Nicola (Strassen, Luksembourg) (zastupnik: L. Isola, odvjetnik)

Tuženik: Europska investicijska banka (zastupnici: G. Nuvoli i F. Martin, agenti, uz asistenciju A. Dal Ferro, odvjetnika)

Predmet

S jedne strane, djelomično poništenje odluke Odbora za žalbe koja se odnosi na ocjenjivanje tužitelja za 2006. godinu i, s druge strane, utvrđenje činjenice da je tužitelj žrtva uznemiravanja kao i osuda tuženika na prestanak uznemiravanja i popravljanje nematerijalne i materijalne štete.

Izreka presude

Poništava se odluka Odbora za žalbe Europske investicijske banke od 14. prosinca 2007.

Nema mjesta odlučivanju o zahtjevima za poništenje odluke da se tužitelja ne promakne od 13. srpnja 2007., o zahtjevima za poništenje izvješća o ocjenjivanju za 2006. godinu i o zahtjevima za naknadu štete zbog navodnog uznemiravanja.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

Nalaže se Europskoj investicijskoj banci snošenje vlastitih troškova i troškova C. De Nicole u F-55/08, T-37/10 P i F-55/08 RENV.

____________

1 SL C 209, 15.8.2008., str. 73.