Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 11 noiembrie 2014 – Carlo De Nicola/BEI

(Cauza F-55/08 RENV)1

(Funcție publică – Trimitere la Tribunal după anulare – Personalul BEI – Evaluare – Nelegalitatea deciziei comitetului pentru recursuri – Nepronunțare asupra cererii de despăgubire)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: G. Nuvoli și F. Martin, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea parțială a unei decizii a comitetului pentru recursuri privind evaluarea reclamantului pentru anul 2006 și, pe de altă parte, stabilirea faptului că reclamantul este victima hărțuirii morale, precum și obligarea pârâtei la încetarea activităților de hărțuire și la repararea prejudiciului moral și material

Dispozitivul

Anulează Decizia comitetului pentru recursuri al Băncii Europene de Investiții din 14 decembrie 2007.

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra concluziilor privind anularea Deciziei din 13 iulie 2007 de a nu-l promova pe reclamant, asupra concluziilor privind anularea raportului de evaluare pentru anul 2006 și asupra concluziilor privind repararea prejudiciilor pretins suferite în urma hărțuirii morale.

Respinge în rest acțiunea.

Banca Europeană de Investiții suportă propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile efectuate de domnul De Nicola în cauzele F-55/08, T-37/10 P și F-55/08 RENV.

____________

1     JO C 209, 15.8.2008, p. 73.