Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 11. novembra 2014 – Carlo De Nicola/EIB

(Zadeva F-55/08 RENV)1

(Javni uslužbenci – Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Osebje EIB – Ocenjevanje – Nezakonitost odločbe odbora za pritožbe – Ustavitev postopka glede odškodninskega zahtevka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: G. Nuvoli in F. Martin, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnico)

Predmet

Prvič, razglasitev delne ničnosti odločbe odbora za pritožbe v zvezi z ocenjevalnim poročilom za tožečo stranko iz leta 2006 in, drugič, ugotovitev dejstva, da je tožeča stranka žrtev psihičnega nadlegovanja ter naložitev tožeči stranki, naj preneha z nadlegovanjem in naj povrne nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Izrek

1.    Odločba odbora za pritožbe Evropske investicijske banke z dne 14. decembra 2007 se razglasi za nično.

2.    Postopek v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti odločbe z dne 13. julija 2007, da tožeča stranka ne napreduje, predlogom za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2006 in predlogom za povrnitev škode, ki naj bi ji nastala zaradi psihičnega nadlegovanja, se ustavi.

3.    V preostalem se tožba zavrne.

4.    Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in stroške, ki so C. De Nicoli nastali v zadevah F-55/08, T-37/10 P in F-55/08 RENV.

____________

1 UL C 209, 15.8.2008, str. 73.