Language of document : ECLI:EU:F:2014:244

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

11. studenoga 2014.

Predmet F‑55/08 RENV

Carlo De Nicola

protiv

Europske investicijske banke (EIB)

„Javna služba – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje Službeničkom sudu nakon ukidanja – Osoblje EIB‑a – Ocjenjivanje – Nezakonitost odluke žalbenog odbora – Obustava postupka o zahtjevu za naknadu štete“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom je C. De Nicola u biti tražio, kao prvo, poništenje odluke žalbenog odbora Europske investicijske banke (EIB) od 14. prosinca 2007., kao drugo, poništenje odluke od 13. srpnja 2007. o tome da ga se neće promaknuti, kao treće, poništenje svojeg izvješća o ocjeni za 2006. godinu i, kao četvrto, da se naloži EIB‑u da mu isplati naknadu štete s kamatama zbog uznemiravanja za koje smatra da je bio žrtva.

Odluka:      Poništava se odluka Europske investicijske banke od 14. prosinca 2007. Obustavlja se postupak u vezi sa zahtjevom za poništenje odluke od 13. srpnja 2007. o nepromicanju tužitelja, zahtjevom za poništenje izvješća o ocjeni za 2006. godinu i zahtjevom za naknadu navodne štete zbog uznemiravanja. U preostalom dijelu tužba se odbija. Europska investicijska banka snosi vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškova C. De Nicole u predmetima F‑55/08, T‑37/10 P i F‑55/08 RENV.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Osoblje Europske investicijske banke – Ocjenjivanje – Izvješće o ocjeni – Osporavanje pred žalbenim odborom Banke – Doseg nadzora žalbenog odbora

(čl. 22. Pravilnika o osoblju Europske investicijske banke)

2.      Tužbe dužnosnikâ – Osoblje Europske investicijske banke – Tužba za naknadu štete – Zahtjev za naknadu štete koji se temelji na činjenicama istima kao u okviru dvije različite tužbe – Prednost – Načelo dobrog sudovanja – Obustava postupka

1.      Žalbeni odbor koji je uspostavila Europska investicijska banka u području ocjenjivanja članova osoblja mora provesti puni nadzor nad izvješćem o ocjeni o kojem je pozvan odlučivati, a ne nadzor koji je ograničen na očitu pogrešku u ocjeni. Naime, mogućnost kojom raspolaže žalbeni odbor da poništi svaku tvrdnju sadržanu u obrascu za ocjenjivanje, odnosno izvješću o ocjeni, podrazumijeva da je taj odbor ovlašten ponovno ocijeniti osnovanost svake od tih tvrdnji prije nego ih poništi. Doseg te ovlasti prema tome jasno prelazi granice jednostavnog nadzora zakonitosti i poništenja izreke akta jer uključuje mogućnost poništenja i razloga kojima se opravdava izreka, neovisno o njihovu položaju unutar opće strukture obrazloženja navedenog akta. Ta ovlast punog nadzora žalbenog odbora potvrđena je ovlašću koja mu je izričito priznata za izmjenu pojedinačnih ocjena i ocjene zasluga koja proizlazi iz opće procjene izvršavanja poslova žalitelja. Naime, izmjena ocjene zasluga osobe u pitanju podrazumijeva to da taj odbor na detaljan način nadzire sve ocjene zasluga sadržane u osporavanom izvješću u pogledu eventualnih pogrešaka u ocjeni, koje se tiču činjenica ili prava, i da po potrebi može umjesto ocjenjivača donijeti novu ocjenu zasluga.

(t. 32. i 33.)

2.      Kad su činjenična i pravna pitanja i navodi koji se odnose na iste činjenice koje su u podlozi dvaju zahtjeva za naknadu štete koje je podnio isti tužitelj u okviru dviju različitih tužbi protiv istog tuženika detaljnija i više argumentirana u okviru jedne od tih tužbi, i to od strane obiju stranaka, slijedi da je sud Unije u tom predmetu u boljem položaju upoznati se s činjenicama u podlozi zahtjeva za naknadu štete i ocijeniti ih. Slijedom toga, sud može bolje u okviru tog slučaja osigurati dobro sudovanje i djelotvornu sudsku zaštitu. Stoga nije potrebno odlučivati o zahtjevu za naknadu štete u okviru drugog predmeta.

(t. 60., 62. i 63.)