Language of document : ECLI:EU:F:2014:244

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 11. novembra 2014

Zadeva F‑55/08 RENV

Carlo De Nicola

proti

Evropski investicijski banki (EIB)

„Javni uslužbenci – Vrnitev zadeve Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Osebje EIB – Ocenjevanje – Nezakonitost odločbe odbora za pritožbe – Ustavitev postopka glede odškodninskega zahtevka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero je C. De Nicola v bistvu predlagal, prvič, razglasitev ničnosti odločbe odbora Evropske investicijske banke (EIB) za pritožbe z dne 14. decembra 2007, drugič, razglasitev ničnosti odločbe z dne 13. julija 2007 o njegovem nenapredovanju, tretjič, razglasitev ničnosti njegovega ocenjevalnega poročila za leto 2006, in četrtič, naj se EIB naloži plačilo odškodnine zaradi psihičnega nadlegovanja, katerega žrtev naj bi po njegovem mnenju bil.

Odločitev:      Odločba odbora Evropske investicijske banke za pritožbe z dne 14. novembra 2007 se razglasi za nično. Postopek v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti odločbe z dne 13. julija 2007, da tožeča stranka ne napreduje, predlogom za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2006 in predlogom za povrnitev škode, ki naj bi ji nastala zaradi psihičnega nadlegovanja, se ustavi. V preostalem se tožba zavrne. Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil C. De Nicola v zadevah F‑55/08, T‑37/10 P in F‑55/08 RENV.

Povzetek

1.      Uradniki – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Ocenjevanje – Ocenjevalno poročilo – Izpodbijanje pred odborom Banke za pritožbe – Obseg nadzora odbora za pritožbe

(Kadrovski predpisi Evropske investicijske banke, člen 22)

2.      Tožbe uradnikov – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Odškodninska tožba – Odškodninska zahtevka, ki temeljita na enakih dejstvih in sta vložena v okviru dveh različnih tožb – Prednost – Načelo učinkovitega izvajanja sodne oblasti – Ustavitev postopka

1.      Odbor za pritožbe, ki ga je na področju ocenjevanja članov osebja ustanovila Evropska investicijska banka, mora izvajati celovit nadzor nad ocenjevalnim poročilom, za katerega je pristojen, in ne samo nadzora, omejenega na očitno napako pri presoji. Možnost odbora za pritožbe, da razveljavi katero koli trditev iz obrazca za ocenjevanje, torej iz ocenjevalnega poročila, namreč pomeni, da je navedeni odbor pristojen za ponovno presojanje o utemeljenosti posamezne trditve, preden glede nje ukrepa. Obseg te pristojnosti tako jasno presega zgolj pristojnost nadzora zakonitosti in razglasitve ničnosti izreka akta, saj vsebuje možnost odpraviti celo razloge, ki utemeljujejo sprejetje njegovega izreka, ne glede na njihovo pomembnost v sistematiki obrazložitve navedenega akta. Ta pristojnost odbora za pritožbe za celovit nadzor je potrjena s pristojnostjo, ki mu je izrecno priznana, za spreminjanje individualnih ocen in ocene delovne uspešnosti, ki izhaja iz celovite ocene dela pritožnika. Sprememba ocene delovne uspešnosti zadevne osebe namreč pomeni, da ta odbor opravi podroben nadzor nad vsemi presojami uspešnosti iz izpodbijanega poročila glede obstoja morebitnih napak pri dejanski ali pravni presoji in da lahko glede na okoliščine primera namesto ocenjevalca opravi novo presojo te uspešnosti.

(Glej točki 32 in 33.)

2.      Kadar so dejanski in pravni elementi in trditve v zvezi z enakimi dejstvi iz dveh odškodninskih zahtevkov, ki ju je ista tožeča stranka vložila v okviru dveh različnih tožb zoper isto toženo stranko, podrobnejši in bolj utemeljeni v okviru ene od teh tožb – in to s strani obeh strank – se lahko sodišče Unije v tej zadevi lažje seznani z dejstvi, ki so razlog za odškodninski zahtevek, in jih tudi lažje oceni. Zato v tej zadevi lažje zagotovi učinkovito izvajanje sodne oblasti in učinkovito pravno varstvo. Postopek v zvezi z odškodninskim zahtevkom v okviru druge zadeve se tako ustavi.

(Glej točke 60, 62 in 63.)