Language of document :

Žaloba podaná dne 9. června 2008 - Palazzo v. Komise

(Věc F-57/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Armida Palazzo (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Jednak určení protiprávnosti článku 4 přílohy VIII služebního řádu úředníků Evropských společenství, a jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování týkajícího se výpočtu započtených příspěvkových let důchodových nároků, které žalobkyně nabyla jako místní zaměstnanec

Návrhové žádání žalobce

určit, že článek 4 přílohy VIII služebního řádu úředníků Evropských společenství je protiprávní;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 24. října 2007 týkající se výpočtu započtených příspěvkových let důchodových nároků, které žalobkyně nabyla jako místní zaměstnanec;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________