Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā - Palazzo/Komisija

(lieta F-57/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Armida Palazzo, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, atzīt Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. panta prettiesiskumu, un, otrkārt, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu par izdienas gadu aprēķināšanu saistībā ar tiesībām uz pensiju, ko prasītāja ieguvusi kā vietējā darbiniece.

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. pants ir prettiesisks;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 24. oktobra lēmumu par izdienas gadu aprēķināšanu saistībā ar tiesībām uz pensiju, ko prasītāja ieguvusi kā vietējā darbiniece;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

____________