Language of document :

Beroep ingesteld op 9 juni 2008 - Palazzo / Commissie

(Zaak F-57/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Armida Palazzo (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, verklaring van onwettigheid van artikel 4 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en, anderzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende berekening van de extra pensioenjaren die verzoekster als plaatselijk functionaris heeft verworven

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van artikel 4 van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen;

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 24 oktober 2007 houdende berekening van de extra pensioenjaren die verzoekster als plaatselijk functionaris heeft verworven;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________