Language of document :

Talan väckt den 9 juni 2008 - Palazzo mot kommissionen

(Mål F-57/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Armida Palazzo (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

En talan dels om fastställande av att artikel 4 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna är rättstridig, dels om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut avseende beräkningen av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat som lokalanställd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att artikel 4 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna är rättstridig,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 24 oktober 2007 avseende beräkningen av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat som lokalanställd, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________