Language of document :

2008. június 5-én benyújtott kereset - De Nicola kontra EBB

(F-55/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (képviselő: L. Isola ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes 2006. évi értékelésére vonatkozó fellebbviteli bizottsági határozat részleges megsemmisítése. Másrészt a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás ("mobbing") tényének megállapítása, valamint az alperes kötelezése e tevékenység beszüntetésére és a felperes által elszenvedett kár megtérítésére.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. november 17-i e-mail útján közölt, és másolatban 2007. december 19-én továbbított intézkedést azon részében, amelyben a fellebbviteli bizottság elutasította a felperesnek a felettese 2006. évre vonatkozó értékelésével szemben benyújtott fellebbezését; azon részében, amelyben azt áll, hogy a felperes lemondott arról, hogy a 2006-ra vonatkozó értékelés során elkövetett eljárási hibákra hivatkozzon, végezetül pedig azon részében, amely megállapítja, hogy a felperes elfogadta felettesei vádjait;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az előmenetelre vonatkozó 2007. július 13-i határozatot azon részében, amelyben elmulasztották a felperes E besorolási osztályból D besorolási osztályba történő előléptetése lehetőségének vizsgálatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg minden ehhez kapcsolódó, ebből következő, illetve feltételezett intézkedést, köztük a felperes 2006. évre vonatkozó értékelését, azon részében is, amelyben nem javasol A vagy B+ minősítést és D besorolási osztályba történő előléptetést, és amennyiben ez az eset áll fenn, előzetesen állapítsa meg a humán erőforrási igazgatóság utasításai által érvényesített - minőségi és egyéb - korlátozások jogellenességét és helytelen alkalmazását;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás ("mobbing") tényét;

a Közszolgálati Törvényszék az EBB-t kötelezze a felperessel szemben folytatott lelki zaklatás gyakorlatának beszüntetésére, valamint a múltbéli és jövőbeni vagyoni, nem vagyoni és az egészségében esett kárának megtérítésére.

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________