Language of document :

Acțiune introdusă la 5 iunie 2008 - De Nicola/Banca Europeană de Investiţii

(Cauza F-55/08)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avvocato)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea parţială a unei decizii a Comitetului de recurs privind evaluarea reclamantului pentru anul 2006. Pe de altă parte, constatarea activităţii de hărţuire la locul de muncă îndreptată împotriva reclamantului și obligarea pârâtei la încetarea hărţuirii și la repararea în beneficiul reclamantului a prejudiciului cauzat.

Concluziile reclamantului

Anularea măsurii comunicate prin mesajul electronic din 17 noiembrie 2007 și comunicate în copie la 19 decembrie 2007, în partea în care comitetul de recurs a respins recursul reclamantului împotriva evaluării întocmite de superiorii săi ierarhici cu privire la anul 2006, în partea în care afirmă că reclamantul a renunţat la susţinerile sale în ceea ce privește viciile procedurii de evaluare pentru anul 2006, și, în sfârșit, în partea în care afirmă că reclamantul a aderat la acuzaţiile superiorilor săi;

anularea promovărilor decise la 13 iulie 2007, în partea în care s-a omis să fie luat în considerare reclamantul în ceea ce privește promovarea de la funcţia E la funcţia D;

anularea tuturor actelor conexe, subsecvente și de fundamentare, printre care evaluarea expresă a reclamantului pentru anul 2006, și în partea în care nu propune nota A sau nota B+ și nici promovarea acestuia la funcţia D, și, dacă este cazul, declararea în prealabil a nelegalităţii și neaplicării limitelor (cantitative sau nu) impuse prin instrucţiunile emise de Direcţia resurse umane;

constatarea activităţii de hărţuire la locul de muncă îndreptate împotriva reclamantului;

obligarea BEI la încetarea hărţuirii la locul de muncă îndreptate împotriva reclamantului și repararea prejudiciilor fizice, morale și materiale, trecute și viitoare;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________