Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 9. jūnijā - De Britto Patricio-Dias/Komisija

(lieta F-56/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jorge De Britto Patricio-Dias, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma noraidīt prasītāja lūgumu attiecināt uz viņu pamata režīmu par labu saviem bērniem atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2008. gada 10. marta lēmumu Nr. R/559/07;

nospriest, ka uz viņa bērniem attiecas pamata režīms;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________