Language of document :

Žaloba podaná 9. júna 2008 - De Britto Patricio-Dias/Komisia

(vec F-56/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, avocat)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o zamietnutí návrhu žalobcu smerujúcemu k tomu, aby bol jeho deťom uznaný nárok na primárny režim poistenia

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu č. R/559/07 z 10. marca 2008,

rozhodnúť, že jeho deti majú nárok na primárny režim poistenia,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________