Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 4. juni 2009 - De Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

(Sag F-56/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - De Europæiske Fællesskabers fælles sygesikringsordning - primær sikring efter De Europæiske Fællesskabers fælles sygesikringsordning af børn, over for hvilke der består forsørgelsespligt )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Massaux)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens ansøgning om, at hans børn omfattes af den primære ordning.

Konklusion

Sagen afvises.

De Britto Patricio-Dias betaler sagens omkostning.

____________

1 - EUT C 209 af 15.8.2008, s. 74.