Language of document : ECLI:EU:F:2009:55

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. birželio 4 d.

Byla F‑56/08

Jorge de Britto Patricio-Dias

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Bendroji sveikatos draudimo sistema – Išlaikomų vaikų pagrindinis draudimas pagal bendrąją sveikatos draudimo sistemą – Skundo nepateikimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo J. de Britto Patricio‑Dias ginčija Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą apdrausti jo išlaikomus vaikus pagrindiniu draudimu pagal Europos Bendrijų institucijų bendrąją sveikatos draudimo sistemą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Ieškinys dėl panaikinimo – Aktai, dėl kurių galima pareikšti ieškinį – Sąvoka – Aktai, galintys paveikti tam tikrą teisinę situaciją – Vien dėl akto motyvų pareikštas ieškinys – Nepriimtinumas

(EB 230 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Nebuvimas – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Aktai ar sprendimai, dėl kurių gali būti pareikštas ieškinys, yra tik priemonės, sukeliančios privalomų teisinių pasekmių, kurios tiesiogiai ir iš karto daro poveikį ieškovo interesams, aiškiai pakeisdamos jo teisinę padėtį. Tačiau dėl pačių tokių aktų motyvų negalima pareikšti ieškinio dėl panaikinimo, nes jie nesudaro būtino asmens nenaudai priimto akto rezoliucinės dalies pagrindo.

(žr. 15 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo NBV ir NVB prieš Komisiją, T‑138/89, Rink. p. II‑2181, 31 punktas.

2.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 2 dalį ieškinys dėl asmens nenaudai priimto akto yra priimtinas, tik jei Paskyrimų tarnybai buvo iš anksto paduotas skundas, kaip jis suprantamas pagal 90 straipsnio 2 dalį, per šiame straipsnyje numatytą terminą ir dėl jo yra priimtas ekplicitinis ar implicitinis sprendimas jį atmesti.

(žr. 16 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1999 m. gruodžio 7 d. Nutarties Reggimenti prieš Parlamentą, T‑108/99, Rink. VT p. I‑A‑243 ir II‑1205, 19 punktas.