Language of document : ECLI:EU:T:2020:558

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)

της 25ης Νοεμβρίου 2020 (*)

«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΛΑ! – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001] – Ίση μεταχείριση»

Στην υπόθεση T‑882/19,

Kerangus Holdings Ltd, με έδρα τη Λευκωσία (Κύπρος), εκπροσωπούμενη από την A.‑E. Μαλάμη, δικηγόρο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εκπροσωπούμενου από τους Ε. Γιαννόπουλο και J. F. Crespo Carrillo,

καθού,

με αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO, της 25ης Οκτωβρίου 2019 (υπόθεση R 1035/2017‑1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σημείου ΑΠΛΑ! ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),

συγκείμενο από τους V. Tomljenović, πρόεδρο, F. Schalin (εισηγητή) και P. Škvařilová-Pelzl, δικαστές,

γραμματέας: E. Coulon

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 27 Δεκεμβρίου 2019,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 7 Απριλίου 2020,

έχοντας υπόψη ότι οι διάδικοι δεν υπέβαλαν αίτηση για τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, εντός τριών εβδομάδων από την επίδοση του εγγράφου με το οποίο γνωστοποιήθηκε η περάτωση της έγγραφης διαδικασίας, και αποφασίζοντας, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 106, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, να κρίνει επί της προσφυγής χωρίς να διεξαχθεί επ’ ακροατηρίου συζήτηση,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

 Ιστορικό της διαφοράς

1        Στις 17 Ιουνίου 2016 η προσφεύγουσα, Kerangus Holdings Ltd, υπέβαλε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αίτηση καταχωρίσεως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το σήμα της EE (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί [αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2017, L 154, σ. 1)]. Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το ακόλουθο εικονιστικό σημείο:

Image not found

2        Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση εμπίπτουν στις κλάσεις 1 έως 6, 8, 9, 14, 16, 21 έως 36, 39 και 43 κατά την έννοια της Συμφωνίας της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν για καθεμία από τις κλάσεις αυτές στην εξής περιγραφή:

–        κλάση 1: «Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες, τη φωτογραφία, καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία· χημικά προϊόντα για χρήση στον καθαρισμό· υγρά καθαρισμού, συνθετικά υλικά καθαρισμού για λίπη, χημικά καθαριστικά· καθαριστικά άλατα· σόδα καθαρισμού· χημικά λεύκανσης λίπους· χημικά πρόσθετα στα μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα· υδροχλωρικό οξύ· ουσίες αφαίρεσης βερνικιών· μαλακτικά νερού, αποσκληρυντικά νερού (σκόνη και ταμπλέτες)· αποσταγμένο νερό· οργανικά λιπάσματα· χημικές ουσίες για συντήρηση τροφίμων· ουσίες βαφής· ασετόν· αμμωνία· αποσκληρυντικό νερού για χρήση στα πλυντήρια πιάτων και ρούχων· φύλλα επεξεργασμένης συνθετικής κυτταρίνης για χρήση στην πλύση, προϊόντα αφαίρεσης ρύπων και χρωστικών ουσιών»·

–        κλάση 2: «Χρώματα, βερνίκια, λάκες· μέσα προφυλάξεως κατά της σκουριάς και μέσα συντηρήσεως ξύλου· χρωστικές ουσίες· αντιδιαβρωτκές ουσίες· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· μέταλλα σε φύλλα και σκόνη για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες»·

–        κλάση 3: «Παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση· απορρυπαντικά· υγρά γενικού καθαρισμού· χλωρίνες· υγρά καθαρισμού πατώματος· υγρά για καθαρισμό τζαμιών· υγρά πιάτων· αμμωνία (καθαριστική)· ύλες για πλύσιμο (αλυσσίβα)· σκόνες πλυντηρίου· σκόνες για πλύσιμο στο χέρι· παρασκευάσματα για λεύκανση· αυτογυαλιστικά και συγκεκριμένα αυτογυαλιστικά καθαριστικά, αυτογυαλιστικό κερί δαπέδου· μαλακτικά ρούχων· παρασκευάσματα για στεγνό καθάρισμα· υγρά πανάκια καθαρισμού, κερί καθαρισμού, κερί για το πάτωμα· κρέμες και βερνίκια και κερί για υποδήματα, μπότες· σαπούνια, κρεμοσάπουνα, σαμπουάν, αφρόλουτρα, καλλυντικά, μάσκες ομορφιάς, είδη κομμώσεως και συγκεκριμένα καλλυντικά παρασκευάσματα κομμωτικής, παρασκευάσματα για την κόμμωση των μαλλιών, μάσκες και κρέμες μαλλιών, λοσιόν σώματος, προσώπου, μαλλιών, χεριών, μπάνιου, αρωματοθεραπείας, ξυρίσματος και καλλυντικές λοσιόν, καλλυντικές κρέμες, βαφές (καλλυντικές)· παρασκευάσματα για ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος, λοσιόν για μετά το ξύρισμα, αποτριχωτικά· βαμβάκι, μπατονέττες για τα αυτιά· είδη αρωματοποιίας, αιθέρια έλαια και αρωματικές ουσίες (αιθέρια έλαια) και χρωστικές ουσίες για τη γεννειάδα, χρωστικές ουσίες (καλλυντικές βαφές), χρωστικές ουσίες για τα μαλλιά και το δέρμα, άλατα για το μπάνιο (όχι για ιατρικούς λόγους)· κολόνια, μαντηλάκια αρωματισμένα, αποσμητικά· τζελ για λεύκανση δοντιών, οδοντόκρεμες, οδοντοσμητικά»·

–        κλάση 4: «Έλαια και λίπη βιομηχανικά (εξαιρέσει εδωδίμων ελαίων και λιπών και αιθερίων ελαίων)· μέσα λιπάνσεως· συνθέσεις συγκρατούσες την σκόνη· καύσιμες συνθέσεις· συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης· συνθέσεις για την απορρόφηση, τον εμποτισμό, τη δέσμευση και τη στερέωση της σκόνης σκουπίσματος· συνθέσεις για τη συντήρηση σκυροδέματος και πλινθοδομών (έλαια)· άκαπνες συνθέσεις για χρήση ως καύσιμα· συνθέσεις για την κατακράτηση σκόνης με βάση το πετρέλαιο και με τη μορφή ελαίων· απορροφητικές ελαιούχες συνθέσεις σε κοκκώδη μορφή για απορρόφηση εκχύσεων από δάπεδα· συνθέσεις για τη σκόνη· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες)· φωτιστικές ουσίες· κεριά, κεριά φτιαγμένα από λίπος, κανδήλια και θρυαλλίδες· έλαια και λίπη βιομηχανικά (εξαιρέσει εδωδίμων ελαίων και λιπών και αιθερίων ελαίων)· μέσα λιπάνσεως· συνθέσεις συγκρατούσες την σκόνη· καύσιμες συνθέσεις· συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης· συνθέσεις για την απορρόφηση, τον εμποτισμό, τη δέσμευση και τη στερέωση της σκόνης σκουπίσματος· συνθέσεις για τη συντήρηση σκυροδέματος και πλινθοδομών (έλαια)· άκαπνες συνθέσεις για χρήση ως καύσιμα· συνθέσεις για την κατακράτηση σκόνης με βάση το πετρέλαιο και με τη μορφή ελαίων· απορροφητικές ελαιούχες συνθέσεις σε κοκκώδη μορφή για απορρόφηση εκχύσεων από δάπεδα· συνθέσεις για τη σκόνη· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες)· φωτιστικές ουσίες· κεριά, κεριά φτιαγμένα από λίπος, κανδήλια και θρυαλλίδες· έλαια και λίπη βιομηχανικά (εξαιρέσει εδωδίμων ελαίων και λιπών και αιθερίων ελαίων)· μέσα λιπάνσεως· συνθέσεις συγκρατούσες την σκόνη· καύσιμες συνθέσεις· συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης· συνθέσεις για την απορρόφηση, τον εμποτισμό, τη δέσμευση και τη στερέωση της σκόνης σκουπίσματος· συνθέσεις για τη συντήρηση σκυροδέματος και πλινθοδομών (έλαια)· άκαπνες συνθέσεις για χρήση ως καύσιμα· συνθέσεις για την κατακράτηση σκόνης με βάση το πετρέλαιο και με τη μορφή ελαίων· απορροφητικές ελαιούχες συνθέσεις σε κοκκώδη μορφή για απορρόφηση εκχύσεων από δάπεδα· συνθέσεις για τη σκόνη· καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων για κινητήρες)· φωτιστικές ουσίες· κεριά, κεριά φτιαγμένα από λίπος, κανδήλια και θρυαλλίδες»·

–        κλάση 5: «Επιδεσμικό υλικό, τσιρότα, επίδεσμοι, οινόπνευμα φαρμακευτικό· αντιπαρασιτικά, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, εντομοαπωθητικά (φιδάκια-παστίλιες), παρασιτοκτόνα, μυκητοκτόνα για χρήση στη γεωργία, μυοκτόνα, σκοροκτόνα· αντισηπτικό τζελ καθαρισμού, αντισηπτικό βαμβάκι, αντισηπτικά μαντηλάκια· αποσμητικό χώρου· αποστειρωτικά· βαμβάκι ιατρικής χρήσης· πάνες ακράτειας για ενήλικες· απολυμαντικό τζελ και υγρά απολυμαντικά μαντηλάκια προ-εμποτισμένα· πάνες για μωρά»·

–        κλάση 6: «Μεταλλικές φιάλες γκαζιού, αλουμινόχαρτο, ροκανίδια σιδήρου»·

–        κλάση 8: «Ξυράφια και λεπίδες ξυραφιού· μαχαιροπίρουνα μεταλλικά»·

–        κλάση 9: «Μπαταρίες»·

–        κλάση 14: «Πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών ως και αντικείμενα εκ των υλών τούτων ή δι’ επιστρώσεως και συγκεκριμένα αντικείμενα τέχνης, ράβδοι, κουτιά, κοσμηματοθήκες, κοσμήματα, αλυσίδες, μενταγιόν, περιδέραια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, φυλαχτά, μανικετόκουμπα, προτομές, γλυπτά, αγαλματίδια, κλειδοθήκες, μετάλλια, έπαθλα, (εξαιρέσει ειδών μαχαιροποιίας, πιρουνιών, κουταλιών)· είδη χρυσοχοΐας, πολύτιμοι λίθοι· είδη ωρολογοποιίας κάθε είδους και άλλα χρονομετρικά όργανα· μανικετόκουμπα, καρφίτσες για γραβάτες· αλυσίδες για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα· μετάλλια και μενταγιόν· κοσμήματα από μαργαριτάρια και ελεφαντοστούν»·

–        κλάση 16: «Είδη από χαρτί, χαρτόνι και είδη από χαρτόνι μη υπαγόμενα σε άλλες κλάσεις και συγκεκριμένα χαρτί, χαρτόνι, βιομηχανικό χαρτί και χαρτόνι, χάρτες, είδη χαρτικών, είδη χαρτοπωλείου, χαρτόκουτα, χαρτόνια σχεδίου, χαρτοταινίες, χαρτοκόπτες, χαρτομάντηλα, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χάρτινες πετσέτες για το πρόσωπο, χαρτοσανίδες, χαρτοσακούλες, χαρτί περιτυλίγματος, χαρτί ιχνογραφίας και καλλιγραφίας, απορροφητικό χαρτί, υφασμάτινο χαρτί, χαρτί σχεδίου, αδιαφανές χαρτί, χαρτί μιλιμετρέ, αδιάβροχο χαρτί, φωτοτυπικό χαρτί, χαρτί εκτύπωσης, χάρτινα δοχεία, χάρτινα μαντηλάκια και τραπεζομάντηλα, χάρτινες αυγοθήκες, χάρτινα σημαιάκια, χάρτινοι φιόγκοι, χάρτινες ταινίες, χάρτινες σημαίες, χάρτινες γιρλάντες, χαρτοκιβώτια συσκευασίας από χαρτόνι, πινακίδες από χαρτί ή χαρτόνι, αφίσες από χαρτί και χαρτόνι, φιγούρες από χαρτί, δαντέλες από χαρτί, επιγραφές από χαρτί, χαρτί για περιοδικά, χαρτί για σημειώσεις, κουτιά από χαρτόνι, χάρτινα δοχεία αποθήκευσης, χαρτιά για φακέλους, χάρτινες σακούλες συσκευασίας, φαγητού και για πάρτυ, χάρτινες κορνίζες, χάρτινες τσάντες συσκευασίας και δώρων, χάρτινα υποθέματα για ποτήρια μπύρας, χάρτινα πουγκιά και θήκες για συσκευασία· έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία· είδη δεσίματος και συγκεκριμένα ταινίες δεσίματος (βιβλιοδεσία), ετικέτες αυτοκόλλητες και μη· άλμπουμ, κορνίζες, γωνίες για φωτογραφίες, φωτογραφικά λευκώματα, σελίδες για φωτογραφικά λευκώματα, φωτογραφικές εκτυπώσεις, συσκευές συγκόλλησης φωτογραφιών, διαφάνειες με θήκες για τοποθέτηση φωτογραφιών· φωτογραφίες, προσπέκτους· είδη χαρτοπωλείου, χαρτί και φάκελοι αλληλογραφίας, κάρτες ευχετήριες και επαγγελματικές, κολλώδεις ύλες για χάρτινα είδη ή οικιακές χρήσεις, γόμα· στυλό, μολύβια, πέννες· υλικά για τους καλλιτέχνες· πινέλα· γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων)· υλικό διδασκαλίας και παιδαγωγικής (εκτός των οργάνων)· στοιχεία τυπογραφίας· στερεότυπα (κλισέ), αυτοκόλλητα και μη· πλαστικά είδη συσκευασίας και περιτυλίγματος μη υπαγόμενα σε άλλες κλάσεις, χαρτοκόπτες· σακούλες απορριμμάτων, σάκοι απορριμμάτων, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χάρτινα σουπλά, χάρτινα τραπεζομάντιλα, χάρτινα φίλτρα για καφέ, σακούλες τροφίμων (για φούρνο μικροκυμάτων), ζελατίνα διαφανή για τρόφιμα, πλαστικές μεμβράνες συσκευασίας και περιτυλίγματος τροφίμων, αντικολλητικό χαρτί φούρνου· υαλόχαρτο»·

–        κλάση 21: «Σκεύη και φορητά δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσεως (όχι από πολύτιμα μέταλλα), χτένες καθαρισμού, ηλεκτρικές χτένες, χτένες για τα μαλλιά και σπόγγοι, βούρτσες (πλην πινέλων), υλικά βουρτσοποιίας· είδη καθαρισμού και συγκεκριμένα βούρτσες, πανιά, πανάκια, σφουγγάρια, σφουγγαράκια, σύρμα, βαμβάκι, ξεσκονόπανα, σκούπες, δέρματα, υπολείμματα μαλλιού καθαρισμού, βούρτσες και σπόγγοι καθαρισμού του δέρματος· σκούπες, σφουγγαρίστρες· σφουγγάρια για πλύσιμο πιάτων· συρμάτινα σφουγγάρια· πανάκια καθαρισμού· σφουγγάρια για καθαρισμό σώματος· κάδοι απορριμμάτων· πλαστικά φλυτζάνια, πιάτα μιας χρήσης, κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια· καλαμάκια· μανταλάκια, απλώστρες· υαλουργικά, πορσελάνη και φαγεντιανά και συγκεκριμένα φαγεντιανά δοχεία, κούπες, φλιτζάνια, ειδώλια, προτομές, ζαρντινιέρες, διακοσμητικά, πιάτα ψησίματος, θερμομονωτικά οικιακά δοχεία μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· μεταλλικά σφουγγαράκια απόξεσης· χάρτινα ποτήρια και χάρτινα πιάτα· σπόγγοι»·

–        κλάση 22: «Σχοινιά· δίχτυα, αντίσκηνα, τέντες, μουσαμάδες, ιστία, σάκοι και σακούλες (μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις)· υλικά παραγεμίσματος, (εκτός καουτσούκ και πλαστικών υλών)· ακατέργαστες υφαντικές ίνες»·

–        κλάση 23: «Νήματα και κλωστές για κλωστοϋφαντουργική χρήση»·

–        κλάση 24: «Υφάσματα, καλύμματα κλινών και τραπεζών· υφαντά είδη μη περιλαμβανόμενα εις άλλες κλάσεις· χάρτινα καλύμματα κλινών· πάνινα είδη μπάνιου (πλην ενδυμάτων), πετσέτες προσώπου και μπάνιου, πετσέτες για τη θάλασσα»·

–        κλάση 25: «Ενδύματα κάθε είδους για άνδρες, γυναίκες και παιδιά και μέρη αυτών· υποδήματα κάθε είδους, παντόφλες, σανδάλια, μπότες· καπέλα κάθε είδους· ζώνες, μαντήλια, σάλια, γάντια, γραβάτες, γιλέκα, εσώρουχα, κάλτσες»·

–        κλάση 26: «Δαντέλες και κεντήματα· κορδέλες και σιρίτια, κουμπιά, αγκράφες και κόπιτσες, καρφίτσες και βελόνες· τεχνητά άνθη»·

–        κλάση 27: «Τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και άλλη είδη επίστρωσης δαπέδων· επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασμα»·

–        κλάση 28: «Παίγνια, αθύρματα· Είδη γυμναστικής και αθλητισμού (εκτός ενδυμάτων)· στολίσματα και διακοσμήσεις δένδρων Χριστουγέννων· είδη ψαρέματος και εξαρτήματα αυτών και τεχνητό δόλωμα για ψάρεμα· παιγνιόχαρτα»·

–        κλάση 29: «Κρέατα, και κρέας κυνηγίου· εκχυλίσματα κρέατος· αλλαντικά· μπέικον· λουκάνικα· ζαμπόν, κονσέρβες κρέατος, πουλερικά, ψάρια, φιλέτα ψαριού, ψάρια διατηρημένα (κονσέρβες)· όσπρια, φασόλια, φακές, αρακάς, ρεβίθια· βούτυρο, φυστικοβούτυρο· γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, τυρί, τυροκομικά προϊόντα, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, κρέμα σαντιγί· έλαια και λίπη εδώδιμα, εδώδιμα λίπη, εδώδιμα έλαια, καλαμποκέλαιο, αραβοσιτέλαιο, μαργαρίνη, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, σουσαμέλαιο, πατέ ελιάς· αυγά· κατεψυγμένα τρόφιμα· καρποί και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), αποξηραθέντα και μαγειρεμένα· βρασμένα λαχανικά, ζωμοί λαχανικών, φαγητό σε κονσέρβες, σαλάτες λαχανικών σε ξύδι (πίκλες)· τοματοπολτός, σαλάτες λαχανικών, κονσέρβες μανιταριών· φρούτα διατηρημένα (κονσέρβες), ζελέ φρούτων, φρουτοσαλάτες, πολτός φρούτων, πηκτές (ζελέ), μαρμελάδες, κομπόστες· σταφίδες, σύκα ξερά· σούπες, σούπες λαχανικών, γάλα σόγιας, ταχίνι· ξηροί καρποί, καρύδια, αμύγδαλα, φιστίκια, στραγάλια, φουντούκια, ηλιόσπορος, κολοκυθόσπορος· γλυκά του κουταλιού»·

–        κλάση 30: «Καφές, υποκατάστατα καφέ, τσάι, κακάο, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρύζι, ταπιόκα, αλεύρι σόγιας, αλεύρι και παρασκευάσματα από σιτηρά και δημητριακά, σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος), παστέλι (μπάρα με σουσάμι και μέλι), μαγιά, μπέικιν πάουντερ (ζυμωτική σκόνη), ζύμη κάθε είδους, αλεύρι για ζύμη, τηγανίτες· ζύμη για πίτες και πίτσες, κρουασάν· φύλλο για πίτες και γλυκά· κορν φλαουρ, σιμιγδάλι, νιφάδες δημητριακών, νιφάδες καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης, μούσλι, τραχανάς (είδος παραδοσιακού ζυμαρικού), ποπκορν, άρτος, αρτοσκευάσματα, ψωμί με προζύμι, ψωμάκια για τοστ, φρυγανιές, κράκερ, μπισκότα, βουτήματα, κουλουράκια, παξιμάδια, κέικ, γλυκίσματα, πάστες, παγωτά, σοκολάτες, πάστα σοκολάτας και πάστα φουντουκιού, γκοφρέτες, πραλίνες, παγωτά, σοκολατούχα ροφήματα, ροφήματα με κακάο· κριθάρι, καλαμπόκι· μέλι, σιρόπι μελάσσας· αλάτι, πιπέρι, μπαχαρικά, γλυκάνισος, καρυκεύματα, μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα, ξύδι· πάγος· τσίχλες, καραμέλες· χαλβάς, σιρόπια, ζυμαρικά, λαζάνια»·

–        κλάση 31: «Προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασικά και σπόροι μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· καρποί νωποί και λαχανικά· σπόροι, φυτά ζώντα και φυσικά άνθη· θρεπτικές ουσίες για τα ζώα, σκυλοτροφές· βύνη»·

–        κλάση 32: «Ζύθος, ύδατα μεταλλικά και αεριούχα, άλλα ποτά μη οινοπνευματώδη, σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για την παραγωγή ποτών· ποτά από φρούτα και φρουτοχυμοί· συμπυκνωμένος χυμός λεμόνι· τοματοχυμοί»·

–        κλάση 33: «Οίνοι, οινοπνευματώδη, ούζο, ηδύποτα»·

–        κλάση 34: «Καπνός ακατέργαστος ή κατεργασμένος· είδη για καπνιστές· σπίρτα· κουτιά τσιγάρων και πούρων από πολύτιμα μέταλλα»·

–        κλάση 35: «Διαφήμιση· διαχείριση εμπορικών υποθέσεων· διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων· εργασίες γραφείου· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με χημικά προϊόντα για χρήση στον καθαρισμό, υγρά καθαρισμού, συνθετικά υλικά καθαρισμού για λίπη, χημικά καθαριστικά, καθαριστικά άλατα, σόδα καθαρισμού, χημικά λεύκανσης λίπους, χημικά πρόσθετα στα μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, υδροχλωρικό οξύ, ουσίες αφαίρεσης βερνικιών, μαλακτικά νερού, αποσκληρυντικά νερού (σκόνη και ταμπλέτες), αποσταγμένο νερό, οργανικά λιπάσματα, χημικές ουσίες για συντήρηση τροφίμων, ουσίες βαφής, ασετόν, αμμωνία, αποσκληρυντικό νερού για χρήση στα πλυντήρια πιάτων και ρούχων, φύλλα επεξεργασμένης συνθετικής κυτταρίνης για χρήση στην πλύση, προϊόντα αφαίρεσης ρύπων και χρωστικών ουσιών· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με χρώματα, βερνίκια, λάκες, μέσα προφυλάξεως κατά της σκουριάς και μέσα συντηρήσεως ξύλου, χρωστικές ουσίες, αντιδιαβρωτκές ουσίες, ακατέργαστες φυσικές ρητίνες, μέταλλα σε φύλλα και σκόνη για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με παρασκευάσματα για καθαρισμό, στίλβωση, αφαίρεση λίπους και απόξεση, απορρυπαντικά, υγρά γενικού καθαρισμού, χλωρίνες, υγρά καθαρισμού πατώματος, υγρά για καθαρισμό τζαμιών, υγρά πιάτων, αμμωνία, (καθαριστική), ύλες για πλύσιμο (αλυσσίβα), σκόνες πλυντηρίου, σκόνες για πλύσιμο στο χέρι, παρασκευάσματα για λεύκανση, αυτογυαλιστικά και συγκεκριμένα αυτογυαλιστικά καθαριστικά, αυτογυαλιστικό κερί δαπέδου, μαλακτικά ρούχων, παρασκευάσματα για στεγνό καθάρισμα, υγρά πανάκια καθαρισμού, κερί καθαρισμού, κερί για το πάτωμα, κρέμες και βερνίκια και κερί για υποδήματα, μπότες, σαπούνια, κρεμοσάπουνα, σαμπουάν, αφρόλουτρα, καλλυντικά, μάσκες ομορφιάς, είδη κομμώσεως και συγκεκριμένα καλλυντικά παρασκευάσματα κομμωτικής, παρασκευάσματα για την κόμμωση των μαλλιών, μάσκες και κρέμες μαλλιών, λοσιόν σώματος, προσώπου, μαλλιών, χεριών, μπάνιου, αρωματοθεραπείας, ξυρίσματος και καλλυντικές λοσιόν, καλλυντικές κρέμες, βαφές (καλλυντικές), παρασκευάσματα για ξύρισμα, αφρός ξυρίσματος, λοσιόν για μετά το ξύρισμα, αποτριχωτικά, βαμβάκι, μπατονέττες για τα αυτιά, είδη αρωματοποιίας, αιθέρια έλαια και αρωματικές ουσίες (αιθέρια έλαια), χρωστικές ουσίες για τη γεννειάδα, χρωστικές ουσίες (καλλυντικές βαφές), χρωστικές ουσίες για τα μαλλιά και το δέρμα, άλατα για το μπάνιο (όχι για ιατρικούς λόγους), κολόνια, μαντηλάκια αρωματισμένα, αποσμητικά, τζελ για λεύκανση δοντιών, οδοντόκρεμες, οδοντοσμητικά, μωρομάντηλα· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με έλαια και λίπη βιομηχανικά (εξαιρέσει εδωδίμων ελαίων και λιπών και αιθερίων ελαίων), μέσα λιπάνσεως, συνθέσεις συγκρατούσες την σκόνη, καύσιμες συνθέσεις, συνθέσεις για τον έλεγχο της σκόνης, συνθέσεις για την απορρόφηση, τον εμποτισμό, τη δέσμευση και τη στερέωση της σκόνη, συνθέσεις για τη σκόνη σκουπίσματος, συνθέσεις για τη συντήρηση σκυροδέματος και πλινθοδομών (έλαια), άκαπνες συνθέσεις για χρήση ως καύσιμα, συνθέσεις για την κατακράτηση σκόνης με βάση το πετρέλαιο και με τη μορφή ελαίων, απορροφητικές ελαιούχες συνθέσεις σε κοκκώδη μορφή για απορρόφηση εκχύσεων από δάπεδα και φωτιστικές ουσίες, κεριά, κεριά φτιαγμένα από λίπος, κανδήλια και θρυαλλίδες· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με επιδεσμικό υλικό, τσιρότα, επιδέσμους, οινόπνευμα φαρμακευτικό, αντιπαρασιτικά, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, εντομοαπωθητικά (φιδάκια-παστίλιες), παρασιτοκτόνα, μυκητοκτόνα για χρήση στη γεωργία, μυοκτόνα, σκοροκτόνα, αντισηπτικό τζελ καθαρισμού, αντισηπτικό βαμβάκι, αντισηπτικά μαντηλάκια, αποσμητικό χώρου, αποστειρωτικά, βαμβάκι ιατρικής χρήσης, πάνες ακράτειας για ενήλικες, απολυμαντικό τζελ και υγρά απολυμαντικά μαντηλάκια προ-εμποτισμένα, πάνες για μωρά· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με μεταλλικές φιάλες γκαζιού, ροκανίδια σιδήρου, αλουμινόχαρτο· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με ξυράφια και λεπίδες ξυραφιού, μαχαιροπίρουνα μεταλλικά· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με μπαταρίες· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών ως και αντικείμενα εκ των υλών τούτων ή δι’ επιστρώσεως και συγκεκριμένα αντικείμενα τέχνης, ράβδοι, κουτιά, κοσμηματοθήκες, κοσμήματα, αλυσίδες, μενταγιόν, περιδέραια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, φυλαχτά, μανικετόκουμπα, προτομές, γλυπτά, αγαλματίδια, κλειδοθήκες, μετάλλια, έπαθλα, (εξαιρέσει ειδών μαχαιροποιίας, πιρουνιών, κουταλιών), είδη χρυσοχοΐας, πολύτιμους λίθους, είδη ωρολογοποιίας κάθε είδους και άλλα χρονομετρικά όργανα, μανικετόκουμπα, καρφίτσες για γραβάτες, αλυσίδες για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα, μετάλλια και μενταγιόν, κοσμήματα από μαργαριτάρια και ελεφαντοστούν· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με είδη από χαρτί, χαρτόνι και είδη από χαρτόνι και συγκεκριμένα χαρτί, χαρτόνι, βιομηχανικό χαρτί και χαρτόνι, χάρτες, είδη χαρτικών, είδη χαρτοπωλείου, χαρτόκουτα, χαρτόνια σχεδίου, χαρτοταινίες, χαρτοκόπτες, χαρτομάντηλα, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χάρτινες πετσέτες για το πρόσωπο, χαρτοσανίδες, χαρτοσακούλες, χαρτί περιτυλίγματος, χαρτί ιχνογραφίας και καλλιγραφίας, απορροφητικό χαρτί, υφασμάτινο χαρτί, χαρτί σχεδίου, αδιαφανές χαρτί, χαρτί μιλιμετρέ, αδιάβροχο χαρτί, φωτοτυπικό χαρτί, χαρτί εκτύπωσης, χάρτινα δοχεία, χάρτινα μαντηλάκια και τραπεζομάντηλα, χάρτινες αυγοθήκες, χάρτινα σημαιάκια, χάρτινους φιόγκους, χάρτινες ταινίες, χάρτινες σημαίες, χάρτινες γιρλάντες, χαρτοκιβώτια συσκευασίας από χαρτόνι, πινακίδες από χαρτί ή χαρτόνι, αφίσες από χαρτί και χαρτόνι, φιγούρες από χαρτί, δαντέλες από χαρτί, επιγραφές από χαρτί, χαρτί για περιοδικά, χαρτί για σημειώσεις, κουτιά από χαρτόνι, χάρτινα δοχεία αποθήκευσης, χαρτιά για φακέλους, χάρτινες σακούλες συσκευασίας, φαγητού και για πάρτυ, χάρτινες κορνίζες, χάρτινες τσάντες συσκευασίας και δώρων, χάρτινα υποθέματα για ποτήρια μπύρας, χάρτινα πουγκιά και θήκες για συσκευασία, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, είδη δεσίματος και συγκεκριμένα ταινίες δεσίματος (βιβλιοδεσία), ετικέτες αυτοκόλλητες και μη, άλμπουμ, κορνίζες, γωνίες για φωτογραφίες, φωτογραφικά λευκώματα, σελίδες για φωτογραφικά λευκώματα, φωτογραφικές εκτυπώσεις, συσκευές συγκόλλησης φωτογραφιών, διαφάνειες με θήκες για τοποθέτηση φωτογραφιών, φωτογραφίες, προσπέκτους, είδη χαρτοπωλείου, χαρτί και φακέλλους αλληλογραφίας, κάρτες ευχετήριες και επαγγελματικές, κολλώδεις ύλες για χάρτινα είδη ή οικιακές χρήσεις, γόμα, στυλό, μολύβια, πέννες, υλικά για τους καλλιτέχνες, πινέλα, γραφομηχανές και είδη γραφείου (εκτός των επίπλων), υλικό διδασκαλίας και παιδαγωγικής (εκτός των οργάνων), στοιχεία τυπογραφίας, στερεότυπα (κλισέ), αυτοκόλλητα και μη, πλαστικά είδη συσκευασίας και περιτυλίγματος, χαρτοκόπτες, σακούλες απορριμμάτων, σάκοι απορριμμάτων, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χάρτινα σουπλά, χάρτινα τραπεζομάντιλα, χάρτινα φίλτρα για καφέ, σακούλες τροφίμων (για φούρνο μικροκυμάτων), ζελατίνα διαφανή για τρόφιμα, αλουμινόχαρτο, πλαστικές μεμβράνες συσκευασίας και περιτυλίγματος τροφίμων, αντικολλητικό χαρτί φούρνου, υαλόχαρτο· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με σκεύη και φορητά δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσεως (όχι από πολύτιμα μέταλλα), χτένες καθαρισμού, ηλεκτρικές χτένες, χτένες για τα μαλλιά και σπόγγους, βούρτσες (πλην πινέλων), υλικά βουρτσοποιίας, είδη καθαρισμού και συγκεκριμένα βούρτσες, πανιά, πανάκια, σφουγγάρια, σφουγγαράκια, σύρμα, βαμβάκι, ξεσκονόπανα, σκούπες, δέρματα, υπολείμματα μαλλιού καθαρισμού, βούρτσες και σπόγγους καθαρισμού του δέρματος, σκούπες, σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια για πλύσιμο πιάτων, συρμάτινα σφουγγάρι, πανάκια καθαρισμού, σφουγγάρια για καθαρισμό σώματος, κάδους απορριμμάτων, χάρτινα ποτήρια και χάρτινα πιάτα, πλαστικά φλυτζάνια, πιάτα μιας χρήσης, κουτάλια, πιρούνια, μαχαίρια, καλαμάκια, μανταλάκια, απλώστρες, υαλουργικά, πορσελάνη και φαγεντιανά και συγκεκριμένα φαγεντιανά δοχεία, κούπες, φλιτζάνια, ειδώλια, προτομές, ζαρντινιέρες, διακοσμητικά, πιάτα ψησίματος, θερμομονωτικά οικιακά δοχεία, σπόγγους, μεταλλικά σφουγγαράκια απόξεσης· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με σχοινιά, δίχτυα, αντίσκηνα, τέντες, μουσαμάδες, ιστία, σάκους και σακούλες, υλικά παραγεμίσματος, (εκτός καουτσούκ και πλαστικών υλών), ακατέργαστες υφαντικές ίνες· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με νήματα και κλωστές για κλωστοϋφαντουργική χρήση· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με υφάσματα, καλύμματα κλινών και τραπεζών, υφαντά είδη, χάρτινα καλύμματα κλινών, πάνινα είδη μπάνιου (πλην ενδυμάτων), πετσέτες προσώπου και μπάνιου, πετσέτες για τη θάλασσα· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με ενδύματα κάθε είδους για άνδρες, γυναίκες και παιδιά και μέρη αυτών, υποδήματα κάθε είδους, παντόφλες, σανδάλια, μπότες, καπέλα κάθε είδους, ζώνες, μαντήλια, σάλια, γάντια, γραβάτες, γιλέκα, εσώρουχα, κάλτσες· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με δαντέλες και κεντήματα, κορδέλες και σιρίτια, κουμπιά, αγκράφες και κόπιτσες, καρφίτσες και βελόνες, τεχνητά άνθη· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και άλλα είδη επίστρωσης δαπέδων, επενδύσεις τοίχων όχι από ύφασμα· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με παίγνια, αθύρματα, είδη γυμναστικής και αθλητισμού (εκτός ενδυμάτων), στολίσματα και διακοσμήσεις δένδρων Χριστουγέννων, είδη ψαρέματος και εξαρτήματα αυτών και τεχνητό δόλωμα για ψάρεμα, παιγνιόχαρτα· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με κρέατα, και κρέας κυνηγίου, εκχυλίσματα κρέατος, αλλαντικά, μπέικον, λουκάνικα, ζαμπόν, κονσέρβες κρέατος, πουλερικά, ψάρια, φιλέτα ψαριού, ψάρια διατηρημένα (κονσέρβες), όσπρια, φασόλια, φακές, αρακάς, ρεβίθια, βούτυρο, φυστικοβούτυρο, γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, τυρί, τυροκομικά προϊόντα, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος, κρέμα σαντιγί, έλαια και λίπη εδώδιμα, εδώδιμα λίπη, εδώδιμα έλαια, καλαμποκέλαιο, αραβοσιτέλαιο, μαργαρίνη, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, σουσαμέλαιο, πατέ ελιάς, αυγά, κατεψυγμένα τρόφιμα, καρποί και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), αποξηραθέντα και μαγειρεμένα, βρασμένα λαχανικά, ζωμοί λαχανικών, φαγητό σε κονσέρβες, σαλάτες λαχανικών σε ξύδι (πίκλες), τοματοπολτό, σαλάτες λαχανικών, κονσέρβες μανιταριών, φρούτα διατηρημένα (κονσέρβες), ζελέ φρούτων, φρουτοσαλάτες, πολτό φρούτων, πηκτές (ζελέ), μαρμελάδες, κομπόστες, σταφίδες, σύκα ξερά, σούπες, σούπες λαχανικών, γάλα σόγιας, ταχίνι, ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα, φιστίκια, στραγάλια, φουντούκια, ηλιόσπορο, κολοκυθόσπορο, γλυκά του κουταλιού· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με καφέ, υποκατάστατα καφέ, τσάι, κακάο, ζάχαρη, φρουκτόζη, ρύζι, ταπιόκα, αλεύρι σόγιας, αλεύρι και παρασκευάσματα από σιτηρά και δημητριακά, σάγο (αλεύρι κολλαρίσματος), παστέλι (μπάρα με σουσάμι και μέλι), μαγιά, μπέικιν πάουντερ (ζυμωτική σκόνη), ζύμη κάθε είδους, αλεύρι για ζύμη, τηγανίτες, ζύμη για πίτες και πίτσες, κρουασάν, φύλλο για πίτες και γλυκά, κορν φλαουρ, σιμιγδάλι, νιφάδες δημητριακών, νιφάδες καλαμποκιού, νιφάδες βρώμης, μούσλι, τραχανά (είδος παραδοσιακού ζυμαρικού), ποπκορν, άρτο, αρτοσκευάσματα, ψωμί με προζύμι, ψωμάκια για τοστ, φρυγανιές, κράκερ, μπισκότα, βουτήματα, κουλουράκια, παξιμάδια, κέικ, γλυκίσματα, πάστες, παγωτά, σοκολάτες, πάστα σοκολάτας και πάστα φουντουκιού, γκοφρέτες, πραλίνες, παγωτά, σοκολατούχα ροφήματα, ροφήματα με κακάο, κριθάρι, καλαμπόκι, μέλι, σιρόπι μελάσσας, αλάτι, πιπέρι, μπαχαρικά, γλυκάνισο, καρυκεύματα, μουστάρδα, κέτσαπ, μαγιονέζα, ξύδι, πάγος, τσίχλες, καραμέλες, χαλβά, σιρόπια, ζυμαρικά, λαζάνια· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με προϊόντα γεωργικά, κηπουρικά, δασικά και σπόροι, καρπούς νωπούς και λαχανικά, σπόρους, φυτά ζώντα και φυσικά άνθη, θρεπτικές ουσίες για τα ζώα, σκυλοτροφές, βύνη· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με ζύθο, ύδατα μεταλλικά και αεριούχα, άλλα ποτά μη οινοπνευματώδη, σιρόπια και άλλα παρασκευάσματα για την παραγωγή ποτών, ποτά από φρούτα και φρουτοχυμούς, τοματοχυμούς, συμπυκνωμένο χυμό λεμονιού· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με οίνους, οινοπνευματώδη, ούζο, ηδύποτα· υπηρεσίες λιανικής πώλησης αναφορικά με καπνό ακατέργαστο ή κατεργασμένο, είδη για καπνιστές, σπίρτα, κουτιά τσιγάρων και πούρων από πολύτιμα μέταλλα· υπηρεσίες πώλησης έτοιμων φαγητών και γευμάτων»·

–        κλάση 36: «Ασφάλειες, χρηματοπιστωτικές υποθέσεις· νομισματικές υποθέσεις· κτηματομεσιτικές υποθέσεις· υπηρεσίες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών· υπηρεσίες ανταλλαγής συναλλάγματος»·

–        κλάση 39: «Μεταφορές, συσκευασία, αποθήκευση και φύλαξη εμπορευμάτων»·

–        κλάση 43: «Υπηρεσίες εστίασης, καφετέριας, καντίνας, υπηρεσίες παρασκευής έτοιμων φαγητών και γευμάτων, υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering)».

3        Με απόφαση της 25ης Απριλίου 2017, η εξετάστρια απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως του εν λόγω σήματος, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και γʹ, και του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και γʹ, και άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001).

4        Στις 17 Μαΐου 2017 η προσφεύγουσα άσκησε ενώπιον του EUIPO προσφυγή, δυνάμει των άρθρων 74 έως 79 του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρων 66 έως 71 του κανονισμού 2017/1001), κατά της αποφάσεως της εξετάστριας.

5        Με απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2019, το πρώτο τμήμα προσφυγών του EUIPO απέρριψε την προσφυγή (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση).

6        Το τμήμα προσφυγών εξέτασε κατ’ αρχάς τον απόλυτο λόγο απαραδέκτου του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2017/1001, επειδή έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του ίδιου κανονισμού.

7        Το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε εν συνεχεία ότι το ενδιαφερόμενο κοινό απαρτίζεται από τους ελληνόφωνους καταναλωτές της Ένωσης. Όσον αφορά τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες, έκρινε ότι πρόκειται, αφενός, για προϊόντα και υπηρεσίες μαζικής κατανάλωσης που απευθύνονται κυρίως στον μέσο καταναλωτή και, αφετέρου, για εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματικό κοινό.

8        Το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε ότι η λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα σημαίνει, μεταξύ άλλων, «με απλό τρόπο» όταν χρησιμοποιείται ως επίρρημα και «μη σύνθετος, απέριττος» όταν χρησιμοποιείται ως πληθυντικός του ουδέτερου γένους του επιθέτου «απλός».

9        Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα είναι κοινή και ευρέως διαδεδομένη και υποδηλώνει μια κοινή ιδιότητα, ήτοι την «απλότητα» οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους.

10      Το τμήμα προσφυγών ανέφερε, παραδείγματος χάριν, ότι το επίθετο «απλά» μπορεί να υποδηλώνει, μεταξύ άλλων, προϊόντα απλά ως προς τη σύνθεση ή τα συστατικά τους (μη πολυσύνθετα) ή απλά στον τρόπο χρήσης τους (εύχρηστα). Όσον αφορά τις υπηρεσίες, το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε ότι το επίρρημα «απλά» μπορεί να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται, ήτοι ότι είναι εύχρηστες, ευρέως διαθέσιμες και παρέχονται χωρίς περιπλοκές.

11      Το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η λέξη δεν θα διαβαστεί με την έννοια της «ευρυχωρίας» (άπλας), επειδή η έννοια αυτή είναι σπανιότερη και δεν έχει, κατ’ αρχήν, καμία σχέση με τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες. Επομένως, κατά το τμήμα προσφυγών, όταν το σήμα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών, ο μέσος καταναλωτής θα απορρίψει διαισθητικά τη συγκεκριμένη έννοια και θα προσλάβει αυθόρμητα το σήμα με την κοινότερη σημασία της «απλότητας», η οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθομιλουμένη και δη στο εμπόριο.

12      Το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε ότι, παρά τις διαφορές ως προς τη φύση, τον προορισμό και τη χρήση τους, όλα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως κοινή ιδιότητα την «απλότητα» ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους και, εξ αυτού του λόγου, είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η κατανομή τους εντός μίας και μόνον ομοιογενούς ομάδας και η παράθεση ενιαίας αιτιολογίας ως προς αυτά. Κατά το τμήμα προσφυγών, η εν λόγω ιδιότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά την προτίμηση των ενδιαφερόμενων καταναλωτών. Κατόπιν τούτου, το τμήμα προσφυγών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να διαφημιστούν ως «απλά» ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους.

13      Το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε επίσης ότι το σημειολογικό περιεχόμενο του λεκτικού στοιχείου του σημείου του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση υποδηλώνει στον καταναλωτή ένα γενικό γνώρισμα των προϊόντων και υπηρεσιών, ήτοι ότι είναι «απλά» ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους (όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την εμφάνιση, την ποιότητα, τη γεύση, την οσμή, τη χρήση, την έμπνευση, τον σχεδιασμό, τη διαθεσιμότητα ή την εμπορική παροχή τους), το οποίο, χωρίς να είναι ακριβές, προέρχεται από μια ενημέρωση διαφημιστικού χαρακτήρα, την οποία το σχετικό κοινό θα αντιληφθεί πρωτίστως υπό αυτή την έννοια και όχι ως ένδειξη της εμπορικής προελεύσεως των προϊόντων ή υπηρεσιών.

14      Το τμήμα προσφυγών επισήμανε ακόμη ότι το θαυμαστικό είναι κοινόχρηστο σημείο στίξης το οποίο χρησιμοποιείται για να τονίσει ένα μήνυμα ή μια έννοια και χρησιμοποιείται συχνά με τον σκοπό αυτόν στο εμπόριο και δη σε διαφημιστικά μηνύματα. Επομένως, η χρήση του όχι μόνον δεν αποκλείει, αλλά αντιθέτως τονίζει το εγκωμιαστικό μήνυμα, εντείνοντας κατά συνέπεια την εντύπωση ότι το λεκτικό στοιχείο έχει απλώς προωθητικό ρόλο.

15      Για το τμήμα προσφυγών, τα λοιπά εικονιστικά στοιχεία του σήματος δεν πρόκειται να εκληφθούν από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές ως ένδειξη εμπορικής προέλευσης. Αποτελούν απλή παραλλαγή εικονιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται συνήθως στο εμπόριο για να προσελκύσουν την προσοχή του κοινού. Αντί να ενισχύουν τον διακριτικό χαρακτήρα, τέτοια γραφικά στοιχεία προσελκύουν την προσοχή αποκλειστικώς στο διαφημιστικό μήνυμα.

16      Δεν υφίσταται κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα αντιληφθούν το επίδικο σήμα, στο σύνολό του, ως ένδειξη εμπορικής προέλευσης, πέρα από την προφανώς προωθητική και επαινετική σημασία του. Ως εκ τούτου, το τμήμα προσφυγών, στηριζόμενο στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2017/1001, απέρριψε την αίτηση ως προς όλα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες, με την αιτιολογία ότι το σημείο του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση στερείται εντελώς οποιουδήποτε διακριτικού χαρακτήρα.

17      Το τμήμα προσφυγών κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, δεδομένου ότι η απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως του σήματος μπορεί νομίμως να στηριχθεί στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2017/1001, παρέλκει η εξέταση του λόγου απαραδέκτου ο οποίος αντλείται από παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού 2017/1001.

18      Ως προς τα μεταγενέστερα σήματα τα οποία επικαλέστηκε η προσφεύγουσα, καθώς και άλλα σήματα που περιέχουν τη λέξη «simply», το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε ότι αυτά είχαν γίνει αυτεπαγγέλτως δεκτά από εξεταστή του EUIPO, χωρίς να έχουν ελεγχθεί από τα τμήματα προσφυγών. Πλην όμως, κατά την άποψη του τμήματος προσφυγών, ούτε το τμήμα προσφυγών ούτε το Γενικό Δικαστήριο δεσμεύονται από αποφάσεις σχετικά με την εξέταση σημάτων οι οποίες ελήφθησαν από πρωτοβάθμιο όργανο του EUIPO και δεν αποτέλεσαν εν συνεχεία αντικείμενο προσφυγής. Επιπλέον, το τμήμα προσφυγών διευκρίνισε ότι, ακόμη και αν άλλα σήματα καταχωρίστηκαν παρότι δεν είχαν διακριτικό χαρακτήρα, η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης πρέπει να συνάδει με την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία κανείς δεν μπορεί να επικαλείται υπέρ εαυτού παρανομία που έχει διαπραχθεί προς όφελος τρίτου.

 Αιτήματα των διαδίκων

19      Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

–        να κάνει δεκτή την αίτηση καταχωρίσεως σήματος για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 και 43, και

–        να υποχρεώσει το EUIPO να φέρει τα δικαστικά έξοδά του δυνάμει του άρθρου 190 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου.

20      Το EUIPO ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

–        να απορρίψει την προσφυγή και

–        να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

 Σκεπτικό

21      Διαπιστώνεται εισαγωγικώς ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι η αίτηση καταχωρίσεως του επίδικου σήματος υποβλήθηκε στις 17 Ιουνίου 2016 και ότι αυτή είναι η καθοριστική ημερομηνία για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου, η υπό κρίση διαφορά διέπεται από τις ουσιαστικές διατάξεις του κανονισμού 207/2009. Επομένως, μολονότι η προσφεύγουσα αναφέρεται στον κανονισμό 2017/1001 και το τμήμα προσφυγών αναφέρει, στην προσβαλλόμενη απόφαση, ότι εφαρμόζει τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού, οι αναφορές αυτές πρέπει να θεωρηθούν στην πραγματικότητα, όσον αφορά τους ουσιαστικούς κανόνες, ως παραπομπές σε εκείνες τις διατάξεις του κανονισμού 207/2009 οι οποίες έχουν πανομοιότυπη διατύπωση.

22      Η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους ακυρώσεως οι οποίοι αφορούν, ο πρώτος, παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και γʹ, του κανονισμού 207/2009 και, ο δεύτερος, παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

 Επί του παραδεκτού

23      Με το δεύτερο αίτημά της, η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να κάνει δεκτή την αίτηση καταχωρίσεως του επίδικου σήματος.

24      Το αίτημα αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Αφενός, μπορεί να γίνει αντιληπτό υπό την έννοια ότι ζητείται από το Γενικό Δικαστήριο να διατάξει το EUIPO να προβεί στην καταχώριση του επίδικου σήματος. Όπως όμως προκύπτει από πάγια νομολογία, βάσει του άρθρου 65, παράγραφος 6, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρου 72, παράγραφος 6, του κανονισμού 2017/1001), το EUIPO οφείλει να λάβει τα μέτρα τα οποία συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του δικαστή της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν εναπόκειται στο Γενικό Δικαστήριο να απευθύνει διαταγή στο EUIPO [βλ. απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, Euro-Information κατά ΓΕΕΑ (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, σκέψη 12 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία].

25      Αφετέρου, το δεύτερο αίτημα της προσφεύγουσας μπορεί να γίνει αντιληπτό υπό την έννοια ότι ζητείται από το Γενικό Δικαστήριο να τροποποιήσει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 65, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 (νυν άρθρου 72, παράγραφος 3, του κανονισμού 2017/1001), εκδίδοντας την απόφαση την οποία το τμήμα προσφυγών όφειλε να έχει λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού. Τα αρμόδια συναφώς όργανα του EUIPO δεν εκδίδουν όμως τυπική απόφαση για την πιστοποίηση της καταχώρισης σήματος της Ένωσης, η οποία θα μπορούσε να προσβληθεί με προσφυγή. Κατά συνέπεια, το τμήμα προσφυγών δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί αιτήματος με το οποίο του ζητείται να καταχωρίσει σήμα της Ένωσης. Υπό τις συνθήκες αυτές, ούτε το Γενικό Δικαστήριο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί αιτήματος μεταρρύθμισης με το οποίο του ζητείται να τροποποιήσει, υπό την έννοια που περιγράφηκε ανωτέρω, την απόφαση ενός τμήματος προσφυγών (βλ. απόφαση της 12ης Απριλίου 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, σκέψη 13 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

26      Επομένως, το δεύτερο αίτημα της προσφεύγουσας είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο.

 Επί της ουσίας

 Επί του πρώτου λόγου ακυρώσεως, ο οποίος αφορά παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και γʹ, του κανονισμού 207/2009

27      Η προσφεύγουσα δέχεται ότι η αίτηση καταχωρίσεως του επίδικου σήματος θα μπορούσε να απορριφθεί δυνάμει του άρθρου 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009, αν το ενδιαφερόμενο κοινό χρησιμοποιούσε πράγματι τη λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα, υπό τη συνήθη σημασία της, για να περιγράψει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτό προσδιορίζει.

28      Εντούτοις, ισχυρίζεται ότι, δεδομένου ότι η λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα έχει πολλές και εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους σημασίες, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η σημασία της θα γίνει αμέσως αντιληπτή από το οικείο καταναλωτικό κοινό. Κατά την προσφεύγουσα, το επίδικο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και, ως εκ τούτου, ο οικείος Έλληνας καταναλωτής δεν πρόκειται, κατά την αγορά των προϊόντων αυτών, να προβεί σε εννοιολογική ανάλυση της λέξης. Πρόκειται δε για σύντομο σήμα, το οποίο ξεκινά και τελειώνει με το γράμμα «α», και κρίσιμη είναι η οπτική εντύπωση που δημιουργεί στον καταναλωτή (σε συνδυασμό με τη γραμματοσειρά του και τα λοιπά εικονιστικά στοιχεία του) και όχι η εννοιολογική εντύπωση.

29      Κατά την προσφεύγουσα, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να διαβάσει τη λέξη «ΑΠΛΑ», με κεφαλαία γράμματα και χωρίς τόνο, όχι μόνον ως επίρρημα, δηλαδή «απλά», αλλά και ως ουσιαστικό, δηλαδή «άπλα». Οι δύο αυτές εναλλακτικές στον τονισμό αποτελούν διαφορετικές λέξεις με εντελώς διαφορετική σημασία μεταξύ τους. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι στην προσβαλλόμενη απόφαση, αφενός, έγινε δεκτό ότι η λέξη «άπλα», υπό την έννοια της μεγάλης και ανοικτής έκτασης, της ευρυχωρίας και του άνετου χώρου, χρησιμοποιείται από τους ελληνόφωνους καταναλωτές και, αφετέρου, δεν αμφισβητήθηκε ο διακριτικός χαρακτήρας της. Το γεγονός ότι πρόκειται ενδεχομένως για σπανιότερη λέξη, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στον ανεπίσημο προφορικό λόγο, δεν είναι κρίσιμο, κατά την άποψή της.

30      Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι κακώς το τμήμα προσφυγών έκρινε με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι η λέξη «άπλα» ουδεμία σχέση έχει με τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα σήμα άσχετο με τα προϊόντα που διακρίνει δεν έχει περιγραφικό χαρακτήρα. Κατά την προσφεύγουσα, το τμήμα προσφυγών παραδέχεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι είναι δυνατόν να καταχωριστεί ως σήμα η λέξη «άπλα», η οποία συνιστά έναν πιθανό τρόπο εκφοράς/πρόσληψης του λεκτικού στοιχείου «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα. Όταν μια λέξη έχει δύο πιθανές έννοιες, ο καταναλωτής μπορεί, κατά την άποψη της προσφεύγουσας, να σκεφτεί οποιαδήποτε από τις δύο.

31      Η προσφεύγουσα υπογραμμίζει ότι η μία από τις σημασίες της λέξης «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα, ήτοι η «απλότητα», έχει αναρίθμητες επιμέρους χροιές. Κατά την προσφεύγουσα, από το γεγονός ότι οι λέξεις «άπλα» και «απλά» έχουν ποικίλες και διαφορετικές χρήσεις και σημασίες προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η λέξη «ΑΠΛΑ» δεν είναι ικανή να δηλώνει με τρόπο άμεσο, ακριβή και αναμφίβολο το είδος και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσδιορίζει το επίδικο σήμα. Είναι αδύνατον ένα σήμα που έχει περισσότερες από μία σημασίες και ερμηνείες να έχει σαφή περιγραφική σημασία.

32      Η προσφεύγουσα προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι κακώς κατέληξε, με την προσβαλλόμενη απόφαση, στο συμπέρασμα ότι η χρήση της λέξης «απλά» στο επίδικο σήμα θα επηρέαζε θετικά την επιλογή του καταναλωτή. Η απλότητα δεν αποτελεί απαραίτητα και πάντοτε θετική ιδιότητα και γνώρισμα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αντιθέτως, τούτο θα μπορούσε να σημαίνει ότι, λόγω της απλότητάς τους, τα προϊόντα δεν είναι πολύ καλής ποιότητας ή οι υπηρεσίες είναι μόνον βασικές και χαμηλού επιπέδου. Κατά συνέπεια, η λέξη «απλά» δεν συνιστά πάντοτε εγκωμιαστικό και διαφημιστικό όρο.

33      Κατά την προσφεύγουσα, το επίδικο σήμα με τα εικονιστικά στοιχεία από τα οποία συνοδεύεται (στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά, μαύρο πλαίσιο και θαυμαστικό μετά τη λέξη) δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι είναι, στο σύνολό του, κοινόχρηστο και στερούμενο διακριτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για μια στυλιζαρισμένη απεικόνιση που προσελκύει το βλέμμα του μέσου καταναλωτή, ο οποίος δεν αναλύει τις οπτικές έννοιες, αλλά τις χρησιμοποιεί προκειμένου να διακρίνει τα προϊόντα που επιλέγει από άλλα προϊόντα.

34      Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το επίδικο σήμα, στο σύνολό του, δεν έχει περιγραφικό χαρακτήρα σε συνάρτηση με τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες, δεδομένου ότι η λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα έχει περισσότερες σημασίες και ο καταναλωτής δεν θα σκεφτεί αβίαστα τη μία μόνον έναντι της άλλης. Είναι αμφίβολο, αν όχι απίθανο, ότι ο καταναλωτής ο οποίος δεν έχει δει ακόμη το επίδικο σήμα θα σκεφτεί, χωρίς περαιτέρω νοητική επεξεργασία και χωρίς δισταγμό, τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες, μόλις το ακούσει να προφέρεται ή να χρησιμοποιείται σε σχέση με αυτά. Κατά την προσφεύγουσα, ο καταναλωτής δεν πρόκειται να το θεωρήσει ως δήλωση του είδους και της ποιότητας αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών.

35      Το EUIPO αμφισβητεί τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας.

36      Κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009, δεν γίνονται δεκτά προς καταχώριση τα σήματα τα οποία στερούνται διακριτικού χαρακτήρα.

37      Ο διακριτικός χαρακτήρας σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009, σημαίνει ότι το σήμα καθιστά δυνατό να εξατομικεύεται το προϊόν για το οποίο ζητήθηκε η καταχώριση ως προερχόμενο από συγκεκριμένη επιχείρηση και, επομένως, να διακρίνεται το προϊόν αυτό από τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων (βλ. απόφαση της 21ης Ιανουαρίου 2010, Audi κατά ΓΕΕΑ, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, σκέψη 33 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

38      Ο διακριτικός χαρακτήρας σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009, πρέπει να εκτιμάται, αφενός, σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση και, αφετέρου, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται το σήμα (βλ. απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, Henkel κατά ΓΕΕΑ, C‑456/01 P και C‑457/01 P, EU:C:2004:258, σκέψη 35 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

39      Εν προκειμένω, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αφορά το επίδικο σήμα, όπως παρατίθενται στο σημείο 1 της προσβαλλομένης αποφάσεως, είναι προϊόντα και υπηρεσίες που προορίζονται για το σύνολο των καταναλωτών, καθώς και για επαγγελματίες. Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, η ορθότητα του συμπεράσματος του τμήματος προσφυγών (σημείο 24 της προσβαλλομένης αποφάσεως) ότι πρόκειται, αφενός, για προϊόντα και υπηρεσίες μαζικής κατανάλωσης που απευθύνονται κυρίως στον μέσο καταναλωτή και, αφετέρου, για εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματικό κοινό, όπερ εξάλλου δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους.

40      Επιβεβαιώνεται ομοίως η ορθότητα του συμπεράσματος του τμήματος προσφυγών ότι το ενδιαφερόμενο κοινό απαρτίζεται από τους ελληνόφωνους καταναλωτές της Ένωσης, δεδομένου ότι το επίδικο σήμα αποτελείται από μια ελληνική λέξη, όπερ δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους.

41      Τα συστατικά στοιχεία του επίδικου σήματος είναι η λέξη «ΑΠΛΑ», γραμμένη με κεφαλαία γράμματα λευκού χρώματος και συνοδευόμενη από ένα θαυμαστικό στο εσωτερικό ενός μαύρου παραλληλόγραμμου πλαισίου με λευκό περίγραμμα.

42      Όσον αφορά το λεκτικό στοιχείο του επίδικου σήματος, δηλαδή τη λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα, δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους ότι σημαίνει «με απλό τρόπο» όταν χρησιμοποιείται ως επίρρημα και «μη σύνθετος, απέριττος» όταν χρησιμοποιείται ως πληθυντικός του ουδέτερου γένους του επιθέτου «απλός». Δεν αμφισβητείται επίσης ότι η λέξη «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα χωρίς τόνο μπορεί να διαβαστεί «άπλα», υπό την έννοια της «ευρυχωρίας», και ότι η λέξη αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως, αλλά είναι σπανιότερη και χρησιμοποιείται κυρίως, με τη συγκεκριμένη σημασία, στον ανεπίσημο προφορικό λόγο.

43      Ως προς τον διακριτικό χαρακτήρα του επίδικου σήματος, υπενθυμίζεται ότι το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε μεταξύ άλλων, με τα σημεία 31 έως 39 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι το επίδικο σήμα θα σήμαινε, στην αντίληψη του κοινού, «με απλό τρόπο», δεδομένου ότι αυτή είναι η πιο συνήθης σημασία του λεκτικού στοιχείου του εν λόγω σήματος, ενώ η έννοια της «ευρυχωρίας» δεν έχει κατ’ αρχήν καμία σχέση με τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες.

44      Η ως άνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται ως ορθή. Πράγματι, δεν αμφισβητείται από τους διαδίκους ότι η πιο συνήθης σημασία του επίδικου σήματος είναι εκείνη την οποία δέχθηκε το τμήμα προσφυγών, ήτοι «με απλό τρόπο». Το επιχείρημα ότι πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες ευρείας κατανάλωσης και ότι ο μέσος καταναλωτής δεν θα επιδείξει προσοχή στη σημασία του επίδικου σήματος δεν είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει. Από κανένα στοιχείο δεν συνάγεται ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα αντιληφθεί αποκλειστικώς και μόνον τη συνολική οπτική εντύπωση και όχι την εννοιολογική σημασία του επίδικου σήματος. Αντιθέτως, στο πλαίσιο της συνολικής εντύπωσης που προκαλεί το επίδικο σήμα, το λεκτικό στοιχείο «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα είναι σαφώς ευδιάκριτο για το ενδιαφερόμενο κοινό, το οποίο, ως εκ τούτου, θα επιδείξει προσοχή στην εννοιολογική εντύπωση που αυτό δημιουργεί.

45      Κρίνεται εξάλλου ότι, λόγω της κεντρικής θέσης την οποία κατέχει το λεκτικό στοιχείο σε σχέση με τα εικονιστικά στοιχεία, το λεκτικό στοιχείο προσελκύει ακόμη περισσότερο την προσοχή. Πράγματι, διαπιστώνεται ότι, αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, μιας ελαφρώς στυλιζαρισμένη γραμματοσειρά, όπως αυτή που χρησιμοποιείται εν προκειμένω, δεν είναι ικανή να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να αντιληφθεί το λεκτικό στοιχείο του σήματος. Το ίδιο ισχύει και για το μαύρο παραλληλόγραμμο πλαίσιο με το λευκό περίγραμμα, καθώς δεν πρόκειται παρά για ένα απλό ασπρόμαυρο γεωμετρικό σχήμα. Από τη δε νομολογία προκύπτει ότι τα απλά γεωμετρικά σχήματα τα οποία πλαισιώνουν το λεκτικό στοιχείο του σήματος δεν παρέχουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αντιληφθεί το σημείο ως ένδειξη εμπορικής προέλευσης [πρβλ. αποφάσεις της 9ης Ιουλίου 2014, Pågen Trademark κατά ΓΕΕΑ (gifflar), T‑520/12, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2014:620, σκέψεις 25 και 26· της 17ης Δεκεμβρίου 2014, Lidl Stiftung κατά ΓΕΕΑ (Deluxe), T‑344/14, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2014:1097, σκέψη 36, και της 3ης Δεκεμβρίου 2015, Infusion Brands κατά ΓΕΕΑ (DUALSAW), T‑647/14, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2015:932, σκέψεις 30 και 31]. Αντιθέτως, επικεντρώνουν την προσοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στο μήνυμα το οποίο μεταφέρει το λεκτικό στοιχείο του επίδικου σήματος και χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο εμπόριο για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Το θαυμαστικό εφιστά επίσης ακόμη περισσότερο την προσοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στο λεκτικό στοιχείο του επίδικου σήματος.

46      Πρέπει, επιπλέον, να επισημανθεί ότι το γεγονός ότι το επίδικο σήμα μπορεί να έχει περισσότερες σημασίες δεν αρκεί για να γίνει δεκτό ότι αυτό έχει διακριτικό χαρακτήρα. Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο διότι, λαμβανομένων υπόψη των επίμαχων προϊόντων και υπηρεσιών, το ενδιαφερόμενο κοινό θα ερμηνεύσει το λεκτικό στοιχείο «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα υπό την έννοια ότι σημαίνει «με απλό τρόπο», και όχι «μεγάλη και ανοικτή έκταση».

47      Επομένως, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει, στο πλαίσιο σφαιρικής εκτίμησης του επίδικου σήματος, ότι αυτό έχει προδήλως και πρωτίστως εγκωμιαστική και προωθητική έννοια σε συνάρτηση με τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες. Πράγματι, υποβάλλει κατ’ ουσίαν στο ενδιαφερόμενο κοινό την ιδέα της «απλότητας» για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά η αίτηση καταχωρίσεως. Όταν δει το επίδικο σήμα, το ενδιαφερόμενο κοινό δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθεί, πέραν της διαφημιστικής πληροφορίας ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν απλό χαρακτήρα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με απλό τρόπο, οποιαδήποτε ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των ίδιων αυτών προϊόντων και υπηρεσιών.

48      Η εγκωμιαστική και προωθητική έννοια του επίδικου σήματος, η οποία γίνεται αμέσως αντιληπτή και κατανοητή ως τέτοια από το ενδιαφερόμενο κοινό, επισκιάζει κάθε ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των επίμαχων προϊόντων και υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, το ενδιαφερόμενο κοινό δεν θα απομνημονεύσει το εν λόγω σήμα ως δηλωτικό προέλευσης. Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη νομολογία, το γεγονός ότι σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση μπορεί να έχει περισσότερες σημασίες δεν σημαίνει ότι το σήμα αυτό έχει διακριτικό χαρακτήρα, εφόσον το ενδιαφερόμενο κοινό το αντιλαμβάνεται εξαρχής ως προωθητικό μήνυμα και όχι ως ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των επίμαχων προϊόντων και υπηρεσιών [πρβλ. απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2015, Société des produits Nestlé κατά ΓΕΕΑ (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T‑336/14, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2015:770, σκέψη 41]. Ακόμη και αν το γεγονός ότι το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση μπορεί να έχει περισσότερες σημασίες αποτελεί όντως ένα από τα χαρακτηριστικά που είναι ικανά να προσδώσουν, κατ’ αρχήν, στο σημείο διακριτικό χαρακτήρα, δεν είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για τη διαπίστωση της ύπαρξης του διακριτικού αυτού χαρακτήρα [πρβλ. απόφαση της 29ης Ιανουαρίου 2015, Blackrock κατά ΓΕΕΑ (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2015:56, σκέψη 38]. Στο πλαίσιο αυτό, ορθώς υποστηρίζει το EUIPO ότι το θαυμαστικό το οποίο συνοδεύει το λεκτικό στοιχείο έχει επιτατική λειτουργία.

49      Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι, αφενός, η εξέταση των απόλυτων λόγων απαραδέκτου πρέπει να αφορά καθένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος και, αφετέρου, ότι η απόφαση με την οποία η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση καταχωρίσεως σήματος πρέπει να αιτιολογείται για καθένα από αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, σκέψη 34, και διάταξη της 18ης Μαρτίου 2010, CFCMCEE κατά ΓΕΕΑ, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, σκέψη 37).

50      Εντούτοις, ως προς την τελευταία απαίτηση, το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να περιοριστεί σε ενιαία αιτιολογία για όλα τα οικεία προϊόντα και υπηρεσίες, όταν η καταχώριση μιας κατηγορίας ή ομάδας προϊόντων ή υπηρεσιών προσκρούει στον ίδιο λόγο απαραδέκτου (αποφάσεις της 15ης Φεβρουαρίου 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, σκέψη 37, και της 17ης Οκτωβρίου 2013, Isdin κατά Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, σκέψη 26).

51      Συναφώς κρίνεται ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε, με τα σημεία 43 έως 47 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι η «απλότητα» είναι μια γενική ιδιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, η οποία μπορεί να επηρεάσει θετικά την επιλογή των ενδιαφερόμενων καταναλωτών, ανεξαρτήτως του ζητήματος ποιο είναι το επιμέρους χαρακτηριστικό στο οποίο εντοπίζεται ειδικότερα η συγκεκριμένη ιδιότητα. Το δε τμήμα προσφυγών παρέθεσε και παραδείγματα σε σχέση με κάθε κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, εξηγώντας ότι η απλότητα θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή ως ιδιότητα του αντίστοιχου προϊόντος ή υπηρεσίας. Εξήγησε επιπλέον γιατί η ιδιότητα αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου κοινού και να έχει, κατά συνέπεια, προωθητική και εγκωμιαστική λειτουργία.

52      Η ως άνω προσέγγιση συνάδει με τη νομολογία σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί a priori το ενδεχόμενο όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αφορά μια αίτηση καταχωρίσεως να έχουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα κρίσιμο για την εξέταση κάποιου απόλυτου λόγου απαραδέκτου και να μπορούν να συγκεντρωθούν, κατά την εξέταση της επίμαχης αιτήσεως καταχωρίσεως σε συνάρτηση με τον απόλυτο αυτόν λόγο απαραδέκτου, σε μία μόνον επαρκώς ομοιογενή κατηγορία ή ομάδα (απόφαση της 17ης Μαΐου 2017, EUIPO κατά Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, σκέψη 34).

53      Το τμήμα προσφυγών έκρινε επίσης ορθώς ότι, παρά τις διαφορές ως προς τη φύση, τον προορισμό και τη χρήση τους, όλα τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να έχουν (συλλήβδην) ως κοινή ιδιότητα την «απλότητα» ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους και, εξ αυτού του λόγου, είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η συγκέντρωσή τους σε μία και μόνον ομοιογενή ομάδα και η παράθεση ενιαίας αιτιολογίας ως προς αυτά.

54      Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, διαπιστώνεται ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίδικο σήμα δεν έχει διακριτικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009.

55      Το ως άνω συμπέρασμα δεν κλονίζεται από το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι η απλότητα δεν είναι απαραίτητα και πάντοτε θετική ιδιότητα και γνώρισμα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά μπορεί τουναντίον να σημαίνει ότι αυτά είναι μόνο «βασικά» και χαμηλής ποιότητας. Τούτο διότι το ενδεχόμενο αυτό και μόνον δεν αρκεί για να προσδώσει διακριτικό χαρακτήρα σε σήμα.

56      Όσον αφορά τα επιχειρήματα περί παράβασης του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του κανονισμού 207/2009, υπενθυμίζεται ότι από το άρθρο 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 προκύπτει ότι αρκεί να συντρέχει ένας από τους εκεί απαριθμούμενους λόγους απαραδέκτου προκειμένου το υπό εξέταση σημείο να μην μπορεί να καταχωριστεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [διάταξη της 13ης Φεβρουαρίου 2008, Indorata-Serviços e Gestão κατά ΓΕΕΑ, C‑212/07 P, μη δημοσιευθείσα, EU:C:2008:83, σκέψη 27· βλ., επίσης, απόφαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2017, InvoiceAuction B2B κατά EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2017:638, σκέψη 49 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία].

57      Επομένως, δεδομένου ότι το τμήμα προσφυγών απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως του επίδικου σήματος για τον λόγο και μόνον ότι αυτό στερείται διακριτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009 και ότι ο λόγος αυτός αρκεί για να δικαιολογήσει την απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως, τα επιχειρήματα περί παράβασης του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, του εν λόγω κανονισμού δεν μπορούν να προβληθούν λυσιτελώς και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθούν ως αλυσιτελή [πρβλ. απόφαση της 27ης Ιουνίου 2013, International Engine Intellectual Property Company κατά ΓΕΕΑ (PURE POWER), T‑248/11, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2013:333, σκέψεις 46 έως 48].

58      Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 Επί του δεύτερου λόγου ακυρώσεως, ο οποίος αφορά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης

59      Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το EUIPO δέχθηκε, χωρίς μάλιστα να διατυπώσει οποιαδήποτε αντίρρηση αναφορικά με τον περιγραφικό χαρακτήρα ή την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, να καταχωρίσει, για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα της κλάσης 30, σήματα της Ένωσης τα οποία περιέχουν τη λέξη «απλά» και κατατέθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως καταχωρίσεως του επίδικου σήματος.

60      Κατά την προσφεύγουσα, πληθώρα σημάτων τα οποία αποτελούνται αποκλειστικώς από την αγγλική λέξη «simply» (η οποία αντιστοιχεί στην ελληνική λέξη «απλά») έχουν γίνει δεκτά κατά το παρελθόν για μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που αντιστοιχούν ή ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορά το επίδικο σήμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, τέτοια σήματα έγιναν δεκτά μετά την απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως του επίδικου σήματος. Η προσφεύγουσα προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι δεν εξήγησε, με την προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί η ίδια έννοια δεν είναι περιγραφική όταν χρησιμοποιείται στα αγγλικά, ενώ θεωρείται ως τέτοια στα ελληνικά.

61      Συνεπώς, κατά την άποψη της προσφεύγουσας, το επίδικο σήμα αποτελεί την εξαίρεση στην πρακτική του EUIPO να κάνει δεκτά σήματα αποτελούμενα από τη λέξη «simply» ή «ΑΠΛΑ» με κεφαλαία γράμματα. Συνεπώς, το τμήμα προσφυγών επιφύλαξε εν προκειμένω, χωρίς νομική βάση, προδήλως διαφορετική και άνιση μεταχείριση έναντι του επίδικου σήματος και εις βάρος της προσφεύγουσας και επίσης ως προς τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για σήμα, όπερ συνιστά καταφανή παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ασφάλειας δικαίου.

62      Το EUIPO αμφισβητεί τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας.

63      Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν τα τμήματα προσφυγών του EUIPO, δυνάμει του κανονισμού 207/2009, όσον αφορά την καταχώριση σημείου ως κοινοτικού σήματος, εμπίπτουν στην άσκηση δέσμιας αρμοδιότητας και όχι διακριτικής ευχέρειας. Επομένως, η νομιμότητα των αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών πρέπει να εκτιμάται αποκλειστικώς με βάση τον κανονισμό αυτόν, όπως ερμηνεύεται από τον δικαστή της Ένωσης, και όχι με βάση την προγενέστερη των σχετικών αποφάσεων διοικητική πρακτική (απόφαση της 26ης Απριλίου 2007, Alcon κατά ΓΕΕΑ, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, σκέψη 65).

64      Υπενθυμίζεται επίσης ότι το EUIPO υποχρεούται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, να τηρεί τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, περιλαμβανομένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης (απόφαση της 10ης Μαρτίου 2011, Agencja Wydawnicza Technopol κατά ΓΕΕΑ, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, σκέψη 73). Βάσει των ως άνω αρχών, το EUIPO οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις που έχει εκδώσει επί παρόμοιων αιτήσεων και να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή κατά πόσον πρέπει ή όχι να αποφασίσει με τον ίδιο τρόπο, η δε εφαρμογή των αρχών αυτών πρέπει να συμβιβάζεται με την τήρηση της αρχής της νομιμότητας (απόφαση της 10ης Μαρτίου 2011, Agencja Wydawnicza Technopol κατά ΓΕΕΑ, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, σκέψεις 74 και 75).

65      Κατά συνέπεια, ο αιτών την καταχώριση σημείου ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατόν να επικαλεστεί προς όφελός του παρανομία ενδεχομένως διαπραχθείσα υπέρ τρίτου προκειμένου να επιτύχει την έκδοση ίδιας αποφάσεως. Επιπλέον, για λόγους ασφαλείας δικαίου και, ειδικότερα, χρηστής διοίκησης, η εξέταση κάθε αιτήσεως καταχωρίσεως πρέπει να είναι αυστηρή και πλήρης προκειμένου να αποφεύγεται η καταχώριση σημάτων τα οποία δεν έπρεπε να καταχωριστούν. Η εξέταση αυτή πρέπει να διενεργείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Τούτο διότι η καταχώριση σημείου ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από ειδικά κριτήρια τα οποία έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο των πραγματικών περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως και τα οποία χρησιμεύουν για να εξακριβωθεί μήπως το υπό εξέταση σημείο εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους απαραδέκτου (απόφαση της 10ης Μαρτίου 2011, Agencja Wydawnicza Technopol κατά ΓΕΕΑ, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, σκέψεις 76 και 77).

66      Από τη νομολογία συνάγεται ότι τα υπομνησθέντα στις σκέψεις 63 έως 65 ανωτέρω ισχύουν ακόμη και αν το σημείο το οποίο ζητείται να καταχωριστεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πανομοιότυπο ως προς τα συστατικά στοιχεία του με σήμα που έχει ήδη γίνει δεκτό από το EUIPO προς καταχώριση ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα ή παρόμοια με εκείνα για τα οποία ζητείται η καταχώριση του υπό εξέταση σημείου [βλ. απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2016, Smarter Travel Media κατά EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2016:651, σκέψη 70 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία].

67      Εν προκειμένω επισημαίνεται, χωρίς η προσφεύγουσα να έχει αναπτύξει οποιοδήποτε σχετικό επιχείρημα στο δικόγραφο της προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, ότι το τμήμα προσφυγών μερίμνησε, στα σημεία 64 έως 69 της προσβαλλομένης αποφάσεως, να αναλύσει με διαφωτιστικό τρόπο τη θέση του ως προς το ζήτημα της σχέσης μεταξύ, αφενός, των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης και, αφετέρου, της αρχής της νομιμότητας.

68      Ειδικότερα, στα σημεία 65 και 66 της προσβαλλομένης αποφάσεως, το τμήμα προσφυγών ορθώς διαπίστωσε, βάσει των νομολογιακών αρχών που εκτέθηκαν στις σκέψεις 65 και 66 ανωτέρω, ότι η αίτηση καταχωρίσεως του επίδικου σήματος μπορούσε να απορριφθεί παρά τις αποφάσεις του EUIPO τις οποίες επικαλέστηκε η προσφεύγουσα.

69      Πράγματι, όπως προκύπτει από τις σκέψεις 47 έως 55 ανωτέρω, ορθώς το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι η καταχώριση του επίδικου σήματος προσκρούει στον λόγο απαραδέκτου του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 207/2009, με συνέπεια η προσφεύγουσα να μην μπορεί να επικαλεστεί λυσιτελώς, προκειμένου να ανατρέψει την κρίση αυτή, προγενέστερες ή μεταγενέστερες αποφάσεις του EUIPO.

70      Εξάλλου, ορθώς το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε, με το σημείο 67 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι, στον βαθμό που οι αποφάσεις τις οποίες επικαλέστηκε η προσφεύγουσα είχαν εκδοθεί από τους εξεταστές του EUIPO, ούτε το τμήμα προσφυγών ούτε το Γενικό Δικαστήριο δεσμεύονται από τις αποφάσεις των εξεταστών [βλ. απόφαση της 13ης Μαΐου 2020, Global Brand Holdings κατά EUIPO (XOXO), T‑503/19, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2020:183, σκέψη 60 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία]. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι θα ήταν αντίθετο προς τα ελεγκτικά καθήκοντα των τμημάτων προσφυγών, όπως αυτά ορίζονται στην αιτιολογική σκέψη 13 και στα άρθρα 58 έως 61, 63 και 64 του κανονισμού 207/2009 (νυν αιτιολογική σκέψη 30 και άρθρα 66 έως 71 του κανονισμού 2017/1001), το να δεσμεύονται τα τμήματα προσφυγών από τις αποφάσεις των κατώτερων οργάνων του EUIPO (βλ. απόφαση της 13ης Μαΐου 2020, XOXO, T‑503/19, μη δημοσιευθείσα, EU:T:2020:183, σκέψη 60 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ως εκ τούτου, ο δεύτερος λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

 Επί των δικαστικών εξόδων

71      Κατά το άρθρο 134, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου.

72      Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του EUIPO.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα)

αποφασίζει:

1)      Απορρίπτει την προσφυγή.

2)      Καταδικάζει την Kerangus Holdings Ltd στα δικαστικά έξοδα.

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 25 Νοεμβρίου 2020.

Ο Γραμματέας

 

Ο Πρόεδρος

E. Coulon

 

M. van der Woude


* Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική