Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht/TB

(predmet C- 646/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Druga stranka u postupku: TB

Uz sudjelovanje: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Prethodna pitanja

Sudu se upućuju sljedeća pitanja radi tumačenja članka 1. stavka 1. točke (a), članka 2. točke 4., članka 21. stavka 1. i članka 46. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/20001 :

Je li u slučaju prestanka braka na temelju članka 12. talijanskog Zakonskog dekreta (Decreto Legge) br. 132 od 12. rujna 2014. (DL br. 132/2014) riječ o sudskoj odluci o razvodu braka u smislu Uredbe Bruxelles II.a?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: treba li prestanak braka na temelju članka 12. talijanskog Zakonskog dekreta (Decreto Legge) br. 132 od 12. rujna 2014. (DL br. 132/2014) tretirati u skladu s odredbom članka 46. Uredbe Bruxelles II.a o autentičnim ispravama i sporazumima?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (Uredba Bruxelles II.a) (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133. i ispravak SL 2014., L 46., str. 22.)