Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Westminster Magistrates’ Court (Ühendkuningriik) 1. detsembril 2020 – Svishtov Regional Prosecutor’s Office versus PI

(kohtuasi C-648/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Westminster Magistrates’ Court

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Svishtov Regional Prosecutor’s Office

Vastustaja: PI

Eelotsuse küsimused

Kui üleandmist taotletakse tagaotsitava kohtu alla andmiseks ja kui otsuse teha selle aluseks olev riigisisene vahistamismäärus ja otsuse teha Euroopa vahistamismäärus teeb prokurör, ilma nende otsuste kohtuliku kontrollita enne üleandmist, siis kas tagaotsitavale on tagatud kahetasandiline kaitse, nagu Euroopa Kohus nägi ette kohtuotsuses Bob-Dogi, C-241/151 , kui:

a.    riigisiseses vahistamismääruses on ette nähtud isiku kinnipidamine maksimaalselt 72 tunniks, et tuua ta kohtusse; ning

b.    üleandmise puhul on üksnes kohtu pädevuses määrata isiku vabastamine või tema kinnipidamise jätkamine, võttes arvesse kõiki juhtumi asjaolusid?

____________

1 1. juuni 2016. aasta kohtuotsus (ECLI:EU:C:2016:385)