Language of document :

2020 m. gruodžio 1 d. Westminster Magistrates’ Court (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Svištovo apygardos prokuratūra / PI

(Byla C-648/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Westminster Magistrates’ Court

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Svištovo apygardos prokuratūra

Atsakovas: PI

Prejudiciniai klausimai

Jeigu asmenį prašoma perduoti tam, kad būtų galima vykdyti jo baudžiamąjį persekiojimą, ir jeigu abu sprendimus: sprendimą išduoti nacionalinį arešto orderį (NAO) ir sprendimą jo pagrindu išduoti Europos arešto orderį, priima valstybės prokuroras, o teismas iki asmens perdavimo į šį procesą niekaip neįtraukiamas, ar prašomam perduoti asmeniui yra suteikiama dviejų lygių gynyba, kaip Teisingumo Teismas nurodė Sprendime Bob-Dogi (C-241/151 ), jeigu:

a.    pagal NAO asmenį galima sulaikyti ne ilgiau kaip 72 valandoms, kad jį būtų galima atvesdinti į teismą ir

b.    kai asmuo perduodamas, tik teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, gali nuspręsti, ar nurodyti asmenį paleisti, ar pratęsti sulaikymą?

____________

1 2016 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimas (ECLI:EU:C:2016:385).