Language of document :

A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2020. december 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HW, ZF, MZ kontra Allianz Elementar Versicherungs AG

(C-652/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Felek

Felperesek: HW, ZF, MZ

Alperes: Allianz Elementar Versicherungs AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az 1215/2012/EU rendelet1 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő rendelkezéseket, hogy azok kizárólag az [Európai Unió] tagállamainak joghatóságára vonatkoznak, vagy úgy, hogy azok a biztosítás kedvezményezettjének lakóhelye szerinti bíróság belső illetékességét is meghatározzák?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.).