Language of document :

Recurs introdus la 1 decembrie 2020 de către Regatul Spaniei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta extinsă) din 23 septembrie 2020 în cauzele conexateT-515/13 RENV și T-719/13 RENV, Regatul Spaniei și alții/Comisia Europeană

(Cauza C-649/20 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Regatul Spaniei (reprezentanți: S. Centeno Huerta și S. Jiménez García, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii Tribunalului din 23 septembrie 2020, Regatul Spaniei și alții/Comisia, pronunțată în cauzele conexate T-515/13 RENV și T-719/13 RENV, EU:T:2020:434.

anularea Deciziei 2014/200/UE a Comisiei din 17 iulie 2013 privind schema de ajutoare SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) pusă în aplicare de Spania – Regim fiscal aplicabil anumitor acorduri de leasing financiar, cunoscut și sub denumirea de sistem fiscal spaniol în materie de leasing1 .

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a încălcat articolul 47 din cartă, coroborat cu articolul 256 TFUE, prin nemotivare în ceea ce privește analiza caracterului selectiv potrivit articolului 107 alineatul (1) TFUE și principiile recuperării.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea articolului 107 alineatul (1) TFUE în ceea ce privește caracterul selectiv al măsurii.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea și aplicarea principiilor încrederii legitime și securității juridice, în cadrul controlului ajutoarelor potrivit articolului 108 TFUE, prin metoda sa de analiză și prin lipsirea de conținut a ambelor principii.

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în interpretarea și aplicarea principiilor aplicabile recuperării.

____________

1 JO 2014, L 144, p.1.