Language of document :

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 18.6.2012 (Bundesgerichtshofin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Rikosoikeudenkäynti Vu Thang Dangia vastaan, muuna osapuolena Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

(Asia C-39/12)2

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 -

2 - EUVL C 118, 21.4.2012.