Language of document :

A Bíróság elnökének 2012. június 18-i végzése (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Vu Thang Dang elleni büntetőeljárás, a Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof részvételével

(C-39/12. sz. ügy)2

Az eljárás nyelve: német

A Bíróság elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 -

2 - HL C 118., 2012.4.21.