Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. júna 2012 - (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof - Nemecko) - trestné konanie proti Vu Thang Dang, za účasti: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

(vec C-39/12)

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 118, 21.4.2012.