Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 18. junija 2012 - (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) - kazenski postopek zoper Vu Thang Dang, ob udeležbi: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

(Zadeva C-39/12)2

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 -

2 - UL C 118, 21.4.2012.