Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio Verwaltungsgericht Hannover (Njemačka) – EZ protiv Bundesrepublik Deutschland

(predmet C-238/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Hannover

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EZ

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland

Prethodna pitanja

1. Treba li članak 9. stavak 2. točku (e) Direktive 2011/95/EU1 tumačiti na način da „odbijanj[e] vršenja vojne službe prilikom sukoba” ne zahtijeva to da je dotična osoba odbila izvršavanje vojne službe u okviru formalnog postupka za odbijanje, ako se u pravu države podrijetla ne predviđa pravo na odbijanje izvršavanja vojne službe?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Štiti li članak 9. stavak 2. točka (e) Direktive 2011/95/EU na temelju mogućnosti „odbijanja vršenja vojne službe prilikom sukoba” i one osobe koje se nakon isteka odgode za izvršavanje vojne službe ne odazovu vojnoj upravi države podrijetla i pobjegnu od prisilnog novačenja?

3.    U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje:

Treba li članak 9. stavak 2. točku (e) Direktive 2011/95/EU tumačiti na način da bi za vojnog obveznika koji nije upoznat s budućim područjem izvršavanja svoje vojne službe izvršavanje te službe izravno ili neizravno „uključivalo kaznena djela ili radnje koji su obuhvaćeni klauzulama o isključenju koje su utvrđene u članku 12. stavku 2.” samim time jer oružane snage njegove države podrijetla preko vojnih obveznika opetovano i sustavno čine takva kaznena djela ili radnje?

4.    Treba li članak 9. stavak 3. Direktive 2011/95/EU tumačiti na način da i u slučaju proganjanja u smislu članka 9. stavka 2. točke (e) Direktive 2011/95/EU, u skladu s člankom 2. točkom (d) Direktive 2011/95/EU mora postojati veza između razloga navedenih u članku 10. Direktive 2011/95/EU i djela proganjanja kako su opisana u članku 9. stavcima 1. i 2. Direktive 2011/95/EU ili nedostatka zaštite od takvih djela.

5.    U slučaju potvrdnog odgovora na četvrto pitanje: Postoji li veza u smislu članka 9. stavka 3. u vezi s člankom 2. točkom (d) Direktive 2011/95/EU između proganjanja radi sudskog progona ili kažnjavanja zbog odbijanja izvršavanja vojne službe i razloga proganjanja već u trenutku kad su sudski progon ili kažnjavanje posljedice odbijanja?

____________

1     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011, L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.).