Language of document :

Tožba, vložena 23. julija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-77/12)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: R. Nedin, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nepripustitvi tožeče stranke k ocenjevalnim preizkusom v okviru natečaja EPSO/AD/208/11.

Predlog tožeče stranke

Za nično naj se razglasita zavrnitev zaradi molka v zvezi z ugovorom z dne 18. januarja 2012 in odločba natečajne komisije z dne 10. maja 2012, ker kršita načeli enakega obravnavanja in enakih možnosti, pravne posledice izpodbijanih odločb pa naj se odpravijo.