Language of document :

20. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ ja ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-75/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused, mis puudutavad enne Euroopa Komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamist, ning vajalikus ulatuses otsused, millega hagejate esitatud kaebused rahuldamata jäeti.

Hagejate nõuded

tühistada otsused, mis puudutavad enne Euroopa Komisjoni teenistusse asumist hagejate omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamist;

tühistada vajalikus ulatuses otsused jätta rahuldamata hageja kaebused, milles taotleti hagejate pensioniõiguste ülekandmise taotluste esitamise ajal kehtivate üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatilise määra kohaldamist;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.