Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. septembra 2013 – Scheidemann/Komisia

(vec F-76/12)1

(Verejná služba – Úradník – Medziinštitucionálne preloženie – Články 43 a 45 služobného poriadku – Povýšenie – Body za zásluhy – Rovnosť zaobchádzania – Nezávislosť inštitúcií)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sabine Scheidemann (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým dochádza k zmene bodov za zásluhy získaných v inej inštitúcii, a administratívnej informácie týkajúcej sa zverejnenia zoznamu povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2011Výrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    S. Scheidemann znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.