Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.10.2013 – Vasilev v. komissio

(Asia F-77/12)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus EPSO/AD/208/11 – Kantaja ei voinut kilpailun esivaiheessa käyttää näppäimistöä, johon oli tottunut – Jättäminen hyväksymättä kilpailun arviointivaiheeseen – Yhdenvertainen kohtelu)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgaria) (edustaja: asianajaja R. Nedin)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Eggers ja N. Nikolova)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajaa ei hyväksytty arviointivaiheeseen kilpailussa EPSO/AD/208/11.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Vasil Vasilev vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 319, 20.10.2012, s. 18.