Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 12. veebruari 2014. aasta otsus – Bodson jt versus EIP

(kohtuasi F-73/12)1

(Avalik teenistus – EIP töötajad – Töösuhte lepinguline iseloom – EIP töötasude ja palgatõusu süsteemi reform)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jean-Pierre Bodson jt (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams ja G. Nuvoli, advokaat P. E. Partsch)

Ese

Esiteks nõue tühistada töötasu teatistes sisalduvad otsused kohaldada Euroopa Investeerimispanga üldotsust, millega määratakse kogu personali töötasu tõusu määraks 2,8%, ning otsus teeneteskaala kindlaksmääramise kohta, mis toob kaasa 1% töötasu kaotuse ning teiseks sellest tulenev nõue mõista institutsioonilt välja töötasu vahe ning kahjuhüvitis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta J.-P. Bodsoni ja lisas nimetatud seitsme hageja kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja Euroopa Investeerimispanga kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 295, 29.9.2012, lk 33.