Language of document : ECLI:EU:F:2016:131

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

15 iunie 2016

Cauza F‑75/12

Daniel Wille

și

Bo Skovsboell

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propuneri de spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii – Act care nu lezează – Inadmisibilitate a acțiunii – Cerere de soluționare a cauzei fără dezbateri asupra fondului – Articolul 83 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil în cazul Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnii Daniel Wille și Bo Skovsboell au solicitat anularea „deciziilor” din 21 noiembrie 2011 și, respectiv, din 5 martie 2012, privind calculul sporului de ani de plată, în sistemul de pensii al Uniunii Europene, al drepturilor lor de pensie dobândite anterior în cadrul unui alt sistem și, în măsura în care este necesar, a deciziilor autorității împuternicite să facă numiri din cadrul Comisiei Europene din 19 aprilie 2012 și, respectiv, din 29 iunie 2012, prin care s‑au respins reclamațiile lor împotriva „deciziilor” prin care s‑a stabilit sporul menționat

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Daniel Wille și domnul Bo Skovsboell suportă propriile cheltuieli de judecată și sunt obligați să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere de spor de ani de plată în vederea transferului în sistemul Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1), și anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

O propunere de spor de ani de plată comunicată unui funcționar în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii Europene al drepturilor de pensie dobândite în cadrul altui sistem nu produce efecte juridice obligatorii care să afecteze direct și imediat situația juridică a destinatarului său, modificând în mod semnificativ situația sa juridică. Prin urmare, aceasta nu constituie un act care lezează, în sensul articolului 91 alineatul (1) din statut.

(a se vedea punctul 18)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctul 62, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctul 58