Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 27 Ιανουαρίου 2021 ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 18 Νοεμβρίου 2020 στην υπόθεση T-735/18, Aquind κατά ACER

(Υπόθεση C-46/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (εκπρόσωποι: P. Martinet, E. Tremmel, B. Creve, advokat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Aquind Ltd

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση εν όλω ή εν μέρει⸱

εφόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση είναι ώριμη προς εκδίκαση, να απορρίψει την προσφυγή ως αβάσιμη⸱

επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προκειμένου αυτό να κρίνει εκ νέου την υπόθεση σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου⸱

να καταδικάσει την Aquind Ltd στα δικαστικά έξοδα τόσο της αναιρετικής διαδικασίας όσο και της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο δέχθηκε τον τέταρτο και τον ένατο λόγο ακυρώσεως και, σε αυτή τη βάση, ακύρωσε την απόφαση A-001-2018 του συμβουλίου προσφυγών του ACER, απέρριψε κατά τα λοιπά την προσφυγή και καταδίκασε τον ACER στα δικαστικά έξοδα. Με την παρούσα αίτηση αναιρέσεως, ο ACER προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε στα ακόλουθα νομικά σφάλματα:

1.    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά την ένταση του ελέγχου του συμβουλίου προσφυγών τουACER, εν γένει και στην προκειμένη περίπτωση, σε σχέση με σφάλματα στο πλαίσιο περίπλοκων εκτιμήσεων οικονομικής και τεχνικής φύσεως.

2.    Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 17, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 714/20091 .

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 (ΕΕ 2009, L 211, σ. 15).